MEZİM FORTE 10 000

2.64 AZN
Təsvir İstifadə qaydası Tərkibi
MEZİM FORTE 10 000
İstifadəsinə göstərişlər: Mezim Forte 10000 mədəaltı vəzidə hasil olan həzm fermentlərinin kifayət qədər olmaması və ya heç olmaması nəticəsində və ya bağırsaqda həzm fermentlərinin təsirinin zəifləməsi nəticəsində baş verən həzm pozğunluqları zamanı həzm fermentlərinin əvəzedicisi funksiyasını yerinə yetirir.   
Bu , aşağıdakı hallarda baş verə bilər:   
-  mədəaltı vəzinin istənilən mənşəli(alkoqol,travmatik,autoimmun,irsi,dərman,tropik kalsifikasiyaedici, idiopatik) xronik iltihabı (xronik pankreatit),   
-  mədəaltı vəzinin funksiyasının bəzi xəstəliklər üçün xarakterik olan  pozğunluqları (məsələn,mukovisidoz zamanı) , 
-  mədəaltı vəzinin axacağının daralması,məsələn şişlərin və ya öd daşlarının əmələ gəlməsi nəticəsində, 
-qaraciyər və ya öd kisəsinin funksional pozğunluqları, 
- mədəaltı vəzidə cərrahi əməliyyat,   
- mədə və ya bağırsaqda ağarılan cərrahi əməliyyatdan, sinir sisteminin xəstəliyindən və ya bağırsaq infeksiyasından sonra qida kütləsinin bağırsaqdan keçməsinin sürətlənməsi, 
 - Çətin həzm olan tərəvəzlərin, yağlı və adət edilməyən qidanın qəbulu, belə ki, bu qida maddələrinin mənimsənilməsinin pisləşməsinə və iştahın itməsi, qıcqırma,qusma və diareya şəklində həzmin pozulmasına gətirib çıxarır, 
- seliakiyalar, 
 - bağırsağın iltihabi xəstəlikləri (xüsusilə Kron xəstəliyi), 
- şəkərli diabet,   
- qazanılmış immun çatışmazlığı sindromu (QİÇS), 
 - Şvaxman sindromu , 
- Şeqren sindromu , 
İstifadə qaydası və dozası  Mezim forte 10000 preparatının təyin olunan dozası 12 barmaq bağırsaqda həzm fermentləri çatışmazlığının səviyyəsindən aslıdır və fərdi seçilir.  Əgər başqa cür təyin edilməyibsə , çətin həzm olunan tərəvəzlərin,yağlı və adət edilməyən qidaların qəbulu zamanı , preparat, adətən bir qida qəbuluna 1-2 tablet istifadə etmək tövsiyə olunur.Yuxarıda göstərilən qalan hallarda həzmin pozulması zamanı tövsiyə olunan doza qida qəbuluna 2-4 tablet təşkil edir.Lazım olan doza yüksək ola bilər.Simptomları yaxşılaşdırmaq məqsədilə (məs.duru nəcis,mədədə ağrı ) dozanın artırılmasına yol verilir, lakin yalnız həkimin nəzarəti altında Ferqmentin gündəlik dozası bədən kütləsinin hər kq-na 15 000 – 20 000 lipazadan yüksək olmamalıdır.Uşaqlar üçün preparatın dozalanması məsələsini həkim həll etməlidir.  Mezim forte 10000 preparatını qida qəbulu zamanı  bütöv şəkildə , kifayət qədər maye ilə içməklə qəbul etmək lazımdır.  Mezim forte 10000 preparatınının qəbul müddəti xəstəliyin gedişindən asılıdır və həkim tərəfindən təyin edilir.  
Saxlanma şəraiti
: 30 C – dən yüksək olmayan temperaturda və uşaqların əli çatmayan yerdə saxlamaq lazımdır.
 

<span style="font-weight: bold; font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt; color: #000000;">Tərkibi&nbsp; <br> </span><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt; color: #000000;">Təsiredici maddə: Bağırsaqda həll olunan 1 tabletin tərkibində vardır:&nbsp; &nbsp;Mədəaltı vəzində alınan toz&nbsp; -&nbsp; 125 mq&nbsp; &nbsp;(lipolitik aktivlik&nbsp; -&nbsp; 10&nbsp;000 TV Avr.FK/tab&nbsp; &nbsp;amilolitik aktivlik , ən azı&nbsp; 7&nbsp;500 TV Avr FK/tab&nbsp; &nbsp;proteolitik aktivlik , ən azı&nbsp; 375 TV Avr FK/tab&nbsp; Köməkçi maddələr : Nüvə - laktoza monohidrat; mikrokristallik sellüloza; krospovidon; susuz kolloidal silisium 4 –oksid; maqnezium-stearat (Avr.FK)(bitki mənşəli)&nbsp; <br> Örtük – hipromelloza; metakril turşusu ilə etilakrilatın sopolimeri (1:1) 30%-li dispersiya; trietilsitrak; talk; 30%-li simetikon emulsiyası; makroqol 6000,natrium karmelloza;polisorbat 80(bitki mənşəli); azorubin lakı (E 122 boya maddəsi ); natrium – hidroksid və titan –oksid (E 171 boya maddəsi).&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</span><br>