KLAVOMED-CLAVOMED

9.95 AZN
Təsvir İstifadə qaydası Tərkibi
KLAVOMED-CLAVOMED
İstifadəsinə göstərişlər:

-  Yuxarı tənəffüs yolları  və LOR orqanlarının infeksiyaları;
-  Aşağı tənəffüs yollarının infeksiyaları ;
-  Sidikçıxarıcı yolların infeksiyaları ;
-  Cinsi orqanların infeksiyaları ;
-  Cinsi yolla keçən xəstəliklər ;
-  Heyvan və insan dişləməsi ;
-  Ödçıxarıcı yolların infeksiyalarl

Əks göstərişlər:

-  Sarılıq və anamnezində dərman vasitəsinin qəbulufonunda qaraciyər funksiyasının pozulmaları ;
-  Laktam antibioktiklərinə qarşı yüksək həssaslıq . 

İstifadə qaydası və dozası:

yeməkdən əvvəl ,çeynəmədən,müəyyən miqdarda su ilə qəbul edilməlidir.
Dozalanma fərdi olaraq ,xəstənin yaşından ,bədən çəkisindən və həmçinin infeksiyanın ağırlığından asılıdır.

Saxlanma şəraiti:

25°C-dən yüksək olmayan temperaturda,quru və uşaqların əli çatmayan yerdə saxlamaq lazımdır. 
Resept əsasında  buraxılır

İçlik vərəqindən daha ətraflı məlumat əldə edə bilərsiniz.

 

Aktiv maddələr:amoksissillin 875 mq , klavulan turşusu 125 mq .  

Köməkçi maddələr:mikrokristallik sellüloza,natrium kroskarmelloza ,təmizlənmiş talk ,maqnezium stearat .

Örtüyün tərkibi :hipromelloza,etilsellüloza,titan dioksid ,propilenqlikol .