DEPAKİN XRONO 300 mq

25.55 AZN
Təsvir İstifadə qaydası Tərkibi
DEPAKİN XRONO 300 mq
İstifadəsinə göstərişlər:

Epilepsiyanın müxtəlif formalarının və müxtəlif mənşəli qıcolma tutmalarının müalicəsi.

Parsial epilepsiyanın müalicəsi üçün .

Əks göstərişlər:

-  Tərkibindəki komponentlərə qarşı yüksək həssaslıq;

-  Kəskin hepatit ;

-  Xroniki hepatit ;

-  Qaraciyər porfiriyası

İstifadə qaydası və dozası:

Preparat bədən kütləsi 17 kq-dan çox olan və böyüklər üçün nəzərdə tutulmuşdur.

Başlanğıc gündəlik doza, adətən 10-15 mq/kq təşkil edir,sonra doza optimal dozaya qədər artırılır.

Orta doza gündə 20-30 mq/kq .

Uşaqlar üçün adi doza  gündə 30 mq/kq

Böyüklər üçün adi doza gündə 30 mq/kq

Gündəlik dozanı gündə 1 dəfə və ya iki bərabər hissəyə bölməklə gündə 2 dəfəyə qəbul etmək olar.

Tabletlər dişlənilmədən və çeynənilmədən bütöv şəkildə udmaq lazımdır.

Təsiredici maddə: 1 örtüklü tabletin tərkibində 199,8 mq natrium-valproat ,87 mq valproy turşusu vardır.

Köməkçi maddələr:hipromelloza 3000, etilsellüloza, hidratlaşdırılmış kolloidal silisium 4-oksid, natrium saxarinat .

Örtük : hipromelloza 6, makroqol 6000, talk, titan 4-oksid, 30%-li dispers poliakrilat .