KAPSİKAM 30 Q

4.87 AZN
Təsvir İstifadə qaydası Tərkibi
KAPSİKAM 30 Q
İstifadəsinə göstərişlər:
əzələ və oynaq ağrıları .

Əks göstərişlər:
Tərkibindəki hər hansı komponentə qarşı yüksək həssaslıq.

İstifadə qaydası və dozası:
xaricə istifadə edilir.İdmançılarda qızışdırıcı vasitə kimi istifadəsi zamanı 2-3 q məlhəm  applikator vasitəsilə ağrı nahiyyəsinə ağrının intensivliyindən asılı olaraq ,gündə 2-3 dəfə yaxılır və

Istilik effektini artırmaq üçün üzərinə sarğı qoyulur.Müalicə kursu ərzində təxminən 50-100 q məlhəm istifadə edilir.Hər prosedurdan sonra əlləri soyuq su və sabunla yumaq lazımdır.Təsiredici maddə: 1 q məlhəmin tərkibində 50 mq dimetilsulfoksid ,30 mq rasemik kamfora ,30 mq skipidar ,20 mq benzilnikotinat və 2 mq nonivamid vardır .

Köməkçi maddələr:  emulqator kimi setostearil spirti ,natrium setil-stearilsulfat ,polisorbat 80 ,bronopol və təmizlənmiş  su .