TROKSEVAZİN GEL 2%

2.45 AZN
Təsvir İstifadə qaydası Tərkibi
TROKSEVAZİN GEL 2%
İstifadəsinə göstərişlər:

ödemi və xroniki venoz çatışmamazlığı ilə əlaqədar simptomları yüngülləşdirmək üçün,

həmçinin çıxıqlar və əzələlərin kontuziyası kimi travmatik mənşəli ağrı və ödemi yüngülləşdirmək üçün.

Əks göstərişlər:

Tərkibindəki komponentlərə qarşı yüksək həssaslıq.

İstifadə qaydası və dozası :

Gündə iki dəfə xaricə tətbiq edilir. Yümgül və masajedici hərəkətlərlə sürtülür .

 

Təsiredici maddə: 1 gelin tərkibində 20 mq trokserutin vardır.

Köməkçi maddələr:karbomer, üçetanolamin, EDTA dinatrium duzu, benzalkonium xlorid, təmizlənmiş su