HEPARTERA

2.70 AZN
Təsvir İstifadə qaydası Tərkibi
HEPARTERA
İstifadəsinə göstəriş:

Kəskin və xroniki hepatitlər, qaraciyər sirrozu, toksik hepatitlər ( alkoqolizm, antibiotiklərin, psixotropların, oral kontraseptivlərin, tuberkulostatiklərin qəbulu), diabetik hepatopatiya, hamiləliyin 1-ci yarısının toksikozu, qaraciyərin piy distrofiyası, yeni doğulmuşların sarılığı, qaraciyərə aparılan cərrahi müdaxilələrdən və şüa terapiyasından sonrakı dövr.


Ləkəli alaqanqal toxumu, zəyərək toxumu, qarğıdalısaçağı, dazıotu otu, boymadərən otu, üçbölümlü yatıqqanqal otu.