REGULOSİO

14.40 AZN
Təsvir İstifadə qaydası Tərkibi
REGULOSİO

Bir və ya iki 15 ml-lik ölçü qabı qəbul eilir. Məhsulubirbaşa təmiz şəkildə xüsusi ölçülü qabda və ya əvvəl az miqdarda suda həlledib qəbul etmək olar. Qəbul etməzdən əvvəl flakolu çalxalamaq lazımdır. Müalicədəntam nəticə almaq üçün həkiminilə məsləhətləşin. Məsləhət olunan gündəlik dozanıartırmayın.

Laktuloza məlulu 50 % (tərkibində aktoza vardı), termalsu*, Fruktooliq saxaridlər, fruktoza, inulin, pH tənzimləyiciləri: imonturşusu, atrium aktat, onservant, kalium srbat, 95,5 %-ə qədər  ttrlənmiş qorunuş C vitamini (askrbin turşusuörtük maddə: etilesllüloa), dadverici, pidoksin xlorhidat.