AZROSİN (suspenziya hazırlamaq üçün toz)

6.20 AZN
Təsvir İstifadə qaydası Tərkibi
AZROSİN (suspenziya hazırlamaq üçün toz)
İstifadəsinə göstərişlər:
-  Aşağı tənəffüs yollarının infeksiyaları ;
-  Yuxarı tənəffüs yollarının infeksiyaları ;
-  Dərinin və yumşaq toxumaların infeksiyaları ;
-  Ağırlaşmamış genital xlamidiya infeksiyaları .

Əks göstərişlər:
Makrolidlərə ,yaxud Azrosinin hər hansı bir komponentinə qarşı yüksək həssaslıq. 

İstifadə qaydası və dozası:
Suspenziyanı hazırlamaq üçün, içində toz olan plastmas qabı yaxşı silkələmək və 7,5 ml təmizlənmiş su əlavə etmək lazımdır. Bu məhlulu yaxşı çalxalamaq lazımdır.

Dozalanma cədvəli :
3 günlük müalicə 
5 günlük müalicə 
< 15 kq (6 aylıq-3 yaş)
10 mq/kq gündə 1 dəfə 
1 ci gün 10 mq/kq ,sonra 4 gün 5 mq/kq gündə 1 dəfə 
15-25 (3-7 yaş) 
200 mq gündə 1 dəfə 
1 ci gün 200 mq ,sonra 4 gün 100 mq gündə 1 dəfə
26-35 kq (8 – 11 yaş) 
300 mq gündə 1 dəfə
1 ci gün 300 mq ,sonra 4 gün 150 mq gündə 1 dəfə
36-45 kq ( 12-14 yaş) 
400 mq gündə 1 dəfə
1 ci gün 400 mq ,sonra 4 gün 200 mq gündə 1 dəfəTəsiredici maddələr: 5 ml hazır hazır suspenziyanın tərkibində 200mq azitromisin dihidrat vardır 
Köməkçi maddələr: ksantan qətranı,  natrium –hidroortofosfat (susuz) ,banan ətri.