FİTOTON (XINA RƏNGİ)

3.40 AZN
Təsvir İstifadə qaydası Tərkibi
FİTOTON (XINA RƏNGİ)

İstifadə qaydası: 25-50 qr (saçların uzunluğundan asılıolaraq ) Fitoton 2 xına rəngi qaynar su ilə həmcins kütlə alınana qədərqarışdırılır, 10 dəqiqə dəmlənir saçlara çəkilir və 60-90 dəqiqə saxladıqdansonra yuyulur.

Buraxılış forması: qutuda 3 ədəd 50 qramlıq kipbağlanmış (vakumm ) xına ( 1 aylıq norma).

Xına yarpağı, məkkəgülüçiçəyi, boyaqotu kökü, adaçayı yarpağı.

Xına yarpağı; hennotanın turşusu, təbii rəngləyicilər(alxanın, lavzon), selik, pectin maddələr, efirli maddələr.

Məkkəgülü çiçəkləri; antosianlar ( təbii rəngləyicilər), Pvitamin, C vitamin, limon turşusu, minerallar və.s.

Boyaqotu kökləri; rubiadin qlikozidi, limon, alma vəüzüm turşuları, qlikuronid flavonoidi.

Adaçayı yarpağı; aşı maddələri, efir yağları, təbiiantiseptiklər və.s