REAMBERİN

6.35 AZN
Təsvir İstifadə qaydası Tərkibi
REAMBERİN
İstifadəsinə göstərişlər:
Reamkberin böyüklərə və 1 yaşdan yuxarı uşaqlara müxtəlif etiologiyalı kəskin endogen və ekzogen intoksikasiyalar zamanı antihipoksik və dezintoksikasion vasitə kimi təyin edilir.

Əks göstərişləri:
-Preparatın kompnenetlərinə qarşı yüksək həssaslıq;
-Baş-beyin ödemi ilə müşaiyət  olunan kəll-beyin travmasından sonrakı vəziyyət;
-Böyrək funksiyasının kəskin pozulması;
-Hamiləlik və laktasiya dövrü.

İstifadə qaydası və dozası:
Böyüklərə: Reamberin vena daxilinə damcı üsulu ilə, dəqiqədə 90 damcıdan (1-4,5 ml) artıq olmayan sürətlə sutkada 400-800 ml yeridilir.
Preparatın dozası və yeridilmə sürəti xəstəinin vəziyyətinə müvafiq olaraq təyin edilir.
Uşaqlara: vena daxili damcı üsulu ilə 6-10 ml\kq bədən kütləsinə, dəqiqədə 3-4 ml sürətlə sutkada 1 dəfə təyin edilir. Sutkalıq doza 400 ml-dən artıq olmamalıdır.
Müalicə kursu 11 günə qədər davam edə bilər.

Təsiredici maddə: meqlüminnatrium-suksinat 15 q (N-metilqükamin- 8,725 mq kəhraba turşusu-5,280 q)

Köməkçi maddələr:natrium-xlorid, kalium-xlorid, maqnezium-xlorid, natrium-hidroksid, inyeksiyaüçün su.