MAKSİQRA

14.17 AZN
Təsvir İstifadə qaydası Tərkibi
MAKSİQRA
İstifadə qaydası və dozası:

Qənaətbəxş cinsi əlaqə üçün kifayət edəcək ereksiyaya çatma və ya ereksiyanı saxlama qabilliyətinin olmaması ilə xarakterizə olunan

ereksiya çatışmazlığı olan kişilərdə müalicəsi.

Əks göstərişləri:

Təsiredici maddəyə və ya köməkçi maddələrdən hər han sı birinə qarşı yüksək həssaslıq.

Preparatın azot oksidi\siklik quanozinomonofosfat (sQMF) mübadilə yoluna məlum təsirini nəzərə alaraq demək olar ki sildenafil nitratların

hipotenziv təsirini gücləndirir ona görə də onun azot oksidinin donatorları ilə (amilinitrat kimi) və ya istənilən formada nitratlarla birlikdə

istifadəsi əks göstərişdir.

İstifadə qaydası və dozası:

Prerol istifadə üçün

Böyüklərdə istifadəsi;

Tövsiyə olunan 50 mq doza lazım gəldiyi zaman cinsi əlaqədən təqribən 1 saat qəbul edilir. Effektivliyi ona qarşı pasiyentin dözümlülüyü

nəzəreə alınmaqla doza 100 mq-a qədər yüksəldilə və ya əczaçlıq bazarında əldə edilməsi mümükün olan minimal dozaya-25 mq-a qədər

azaldıla bilər. Maksimal tövsiyə olunan doza 100 mq-dır. Maksimal tövsiyə oluanan stifadə sayı gündə 1 dəfə.

Silidenafilin qida ilə birlikdə qəbulu zamanı onun təsirinin başlanması açqarına qəbulu zamanı olduğuna nisbətən ləngiyə bilər.

Yaşlı pasiyentlərdə istifadəsi;

Ahıl yaşlı pasiyentlərdə sildenafilin metabolizmi ləngiyə bilər ona görə də başlanğıc dozanı sildenafilin əczaçılq bazarında əldə edilməsi

mümükün olan minimal dozaya 25 mq-a qədər azaltmaq tövsiyə olunur. Sonrakı dozalar effektivlikdən və dözümlülükdən asılı olaraq 50 və ya

100 mq sildenafilə qədər yükjsəldilə bilər.

Böyrək funksiyaları pozulmuş pasiyentlərdə istifadəsi.

Qaraciyər funksiyaları pozulmuş pasiyentlərdə istifadəsi.

Təsiredici maddə: hər birtabletin tərkibində 100 mq sildenafil (sitrat şəklində) vardır.

Köməkçi maddə: nüvəmannitol, krospovidon, povidon kolloidal silisium 4-oksid, qarğıdalı nişastası,maqnezium-stearat, laurilsulfat-natrium.

Örtük:hipromelloza, makroqol 6000, titan 4-oksid, talk, indiqokarmin E-132.