FLAPROKS

3.38 AZN
Təsvir İstifadə qaydası Tərkibi
FLAPROKS
İstifadəsinə göstərişlər:
Preparata həssas olan mikroorqanizmlər tərəfindən törədilən infeksion iltihabi xəstəliklər, o cümlədən
-tənəffüs yollarının infeksiyaları;
-qulaq, boğaz və burun infeksiyaları;
-böyrəklərin və sidikqovucuyolların infeksiyaları;
-cinsiyyət orqanlarının infeksiyaları;
-həzm sisteminin, öd kisəsinin və öd yollarının infeksiyası;
-dərinin selikli qişalarının və yumşaq toxumaların infeksiyaları;
-dayaq-hərəkət aparatının infeksiyaları;
-sepsis;
-peritonit;
-qrammənfi mikroflara ilə törənmiş meningit;
-vərəm ;

Əks göstərişlər:
-siprofloksasinə və ya flüorxinolonlar qurupundan olan digər preparatlara qarşı yüksək həssaslıq;
-18 yaşa qədər uşaq və yeniyetmə yaş dövrüş;

İstifadə qaydası və dozası:
Flaprokus kifayət qədər su ilə acqarına daxilə qəbul edirlər.
Dozalama rejmini infeksiyanın yayılmasılndan və gedişinin ağırlığından, pasiyentin orqanizmin vəziyyətindən, yaşından bədən kütləsindən, böyrək funksiyasından asılı olaraq fərdi qaydada müəyyən edirlər.
Böyrəklərin və sidikqovucu yolların fəsadlaşmamış xəstəlikləri zamanı isə gündə 2 dəfə 250 mq, ağırlaşmalar zamnı isə- gündə 2 dəfə 500 mq təyin edirlər.

Kreatinin klirenis (ml\dəq)
Doza
>50
Adi dozalanma rejmi
30-0
12 saatdan bir 250-500 mq
5-29
18 saatdan bir 250-500 mq

Təsiredici maddə: 1 örtüklü tabletin tərkibində 500 mq və ya 750 mq siproflokasin vardır.

Köməkçi maddə: talk, maqnezium-stearat, natrium kroskarmelloza, mikrokristallik sellüloza, kalsium hidrofosfat, povidon K90.

Örtüyün tərkibi: talk, titan 4-oksid, etil spirit 96%,hidroksipropilmetilsellüloza, oplietilenqlikol 6000, polietilenqlikol 4000.