DORAMİSİN-DORAMYCIN

11.03 AZN
Təsvir İstifadə qaydası Tərkibi
DORAMİSİN-DORAMYCIN
Göstərişlər:
Preprara qarşı həssas olan mikroorqanizmlər tərəfindən törədilən infeksion-iltihabi xəstəliklər

-Aşağı tənəffüs yollarının xəstəlikləri;
-LOR-orqanlarının xəstəlikləri;
-Dəri infeksiyaları;
-Genital və uroloji qeyri-qonokokk infeksiyalar;
-Cinsi yolla keçən xəstəliklər;
-Oynaqların kəskin revmatizminin profilaktikası.

Əks göstərişlər:
Sprimasinə və prepratın digər komponentlərinə qarşı yüksək həssaslıq.

İstifadə qaydası və dozası:
Böyüklər üçün doramisinin dozası gündəlik 2-3 dəfəlik qəbula 6-9 mln. BV təşkil edir.

Kəskin bronx-ağciyər xəstəlikləri zamanı hər 8 saatdan bir 1,5 mln. BV təyin edilir, ağır hallarda dozanın 2 dəfə artırılması mümükündür.
Meninqokokk meningitinin profilaktikası üçün böyüklərə preprat 5 gün ərzində hər 12 saatdan bir 3 mln. BV, 20 kq-dan çox bədən kütləsi olan uşaqlara 5 gün ərzində hər 12 saatdan bir bədən kütləsinin 1 kq-na 0, 75 mln. BV təyin edilir.

Böyrək funksiyasının pozğunluğu olan xəstələr üçün böyrək ekskresiyasının azalması ilə əlaqədar dozanın dəyişilməsi tələb olunmur.
Uşaqlar üçün bədən kütləsi 10 kq-a qədər olanlara doramisin gündə 3,75 mln. BV təyin edilir, bədən kütləsi 10-20 kq olanlara 2-4 dəfəlik qəbul üçün 1,5-3 mln. BV təyin edilir, bədən kütləsi 20 kq-dan çox olduqda doramisin bədən kütləsinin hər 10 kq-na gündə 2-3 dəfə qəbul etmək üçün 1,5 mln. BV təyin edilir.

<span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; color: #000000; font-weight: bold;">Aktiv maddə: </span><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; color: #000000;">spiramisin 1500.000 BV<br> <br> <span style="font-weight: bold;">Köməkçi maddə: </span>qarğıdalı nişastası, mikrokristallik sellüloza, natrium kroskarmelloza, maqnezium stearat, talk.</span><br>