LİPİDEKS SR

13.34 AZN
Təsvir İstifadə qaydası Tərkibi
LİPİDEKS SR
Göstərişlər:
-Ağır hipertriqliseridemiyanın  müalicəsində;
-Qarışıq hiperlipidemiya, statinlər əks göstəriş olduqda və ya qeyri-tolerantlıq olduqda;
-Yüksək kardiovaskulyar risk olan qarışıq hiperlipidemiyalı xəstlərdə triqliseridlər və YSL-xolesterin adekvat olaraq niamlanmadıqa statinlərə əlavə kimi.

Əks göstərişlər:
Prepratın hər hansı komponentlərinə qarşı yüksək həssaslığı olan xəstələrə əks göstərişdir.

İstifadə göstərişi və dozası:
Boş mədədən daha zəif sorulduğu üçün Lipideks SR həmişə yeməklə birlikdə qəbul edilməlidir.Müalicədən əvvəl təyin edilən pəhriz müalicə ilə birlikdə davam etdirilməlidir.
Böyüklər-başlanğıc doza kimi gündə bir dəfə, əsas yeməklə birlikdə 1 kapsul. Böyrək çatışmazlığı olmayan yaşlı xəstələrdə böyüklər üçün olan normal doza məsləht görülür.

Təsiredici maddə: hər lipediks sr 250 mq mikropellet kapsulun tərkibində ləng azad olunan mikroopellet kimi 250 mq fenofibrat vardır.
Köməkçi maddə: titan dioksid və günəş qürubu sarısı, neytral mikropellet, əsasi butilləşdirilmiş metakrialt sopolimeri,