NATAMİX-NATAMİKS

5.08 AZN
Təsvir İstifadə qaydası Tərkibi
NATAMİX-NATAMİKS
Göstərişlər:

Vulvanın və uşaqlıq yolunun göbələklə zədələnmələri sitostatiklərlə, qlükokortikoidlərlə və geniş təsir spektrinə malik antibiotiklərlə müalicə zamanı profilkatik məqsədilə.

Əks göstərişlər:

Preparatın hər hansı komponentinə qarşı yüksək həssaslıq.

İstifadə qaydası və dozası:

İntravaginal yolla istifadə edilir.

MÜmkün qədər uşaqlıq yolunun dərinliyinə yeridilir.

Böyüklər üçün gündə bir dəfə 100 mq təyin edilir.

Müalicə kursu 3-6 gün.

Menstruasiya vaxtı müalicə dayandırılır.

Təsiredici maddə: natamisin-100 mq

Köməkçi maddə: setil spirti, sorbitan trioleat, polisorbat 80, natrium-hidrokarbonat, adipin turşusu, bərk yağ