KURANTİL N-25

9.31 AZN
Təsvir İstifadə qaydası Tərkibi
KURANTİL N-25
Göstərişlər:

-Beyin qan dövranının işemik tiplu pozulmalarının müalicəsi və profilaktikası.
-Dissirkulyator ensefalopatiya.
-Arterial və venoz trombozların, həmçinin onların ağırlaşmalrının profilaktikası.
-Ürək klapanlarının protezləşdirmə əməliyyatından sonra tromboemboliyaların profilaktokası.
-Ağırlaşmış hamiləlik zamanı plasentar çatışmazlığın profilaktikası.
-Mikrosirkulyasiyanın pozulması zamanı kompleks müalicənin tərkibində.
-Qrip, həmçinin KRVİ müalicə və profilaktikası üçün interferonun induktoru və immunomodulyatır kimi istifadə edilir.

Əks göstərişlər:

Preparatın hər hansı bir komponentinə qarşı yüksək həssaslıq.

İstifadə qaydası və dozası:

-Trombositlərin aqreqasiyasını azaltmaq üçün bir neçə qəbula bölünmüş 75-225 mq\gün dipiridamol istifadə etmək tövsiyə edilir. Ağır hallarda doza gündə 600 mq-a qədər artırıla bilər.
-Beyin qan dövranın pozğunluqlarının müalicə və profilaktikası  üçün gündə 3-6 dəfə 3 tabetin qəbulu tövsiyə edilir. Dipiridamolun maksimal sutkalıq dozası 450 mq\gün-dən çox olmamalıdır.
-Qrip və digər KRVİ-nin profilaktikası üçün, xüsusilə epidemiya dövründə, preparatın qəbulu aşağıdakı  sxem üzrə tövsiyə edilir 4-5 həftə ərzində 7 gündən bir 50 mq dipiridamol gün.
 

Təsiredici maddə: 1 tabletin tərkibində 25 mq dipiridamol varıdır.

Köməkçi maddə: qarğıdalı nişastası, laktoza monohidrat, natrium nişasta qlikolyatı, jelatin, kolloidal susuz silisium 4-oksid, maqnezium-stearat, hipromelloza, talk, makroqol 6000, titan 4-oksid və xinolin sarısı boya maddələri, simetikon emulsiyası.