TENOKS 10 MQ

4.61 AZN
Təsvir İstifadə qaydası Tərkibi
TENOKS 10 MQ
Göstərişlər:
-Arterial hipertenziya
-Stabil və vazospastik stenokardiya.

Əks göstərişlər:
Amlodipinə və dihidropiridinin digər törəmələrinə qarşı yüksək həssaslıq.

İstifadə qaydası və dozası:
Daxilə qəbul edilir, arterial hipertenziya və stenokardiyanın müalicəsi üçün başlanğıc doza 5 mq sutkada 1 dəfə təşkil edir, qidanın qəbulundan asılı olmadan. Maksimal doza birdəfəlik 10 mq sutkada 1 dəfə. Arterial hipertenziyada dstəkləyici doza sutkada 2,5-5 mq ola bilər.
Gərginlik stenokardiya və vazospastik stenokardiya sutkada 5-10 mq, birdəfəlik.

Təsiredici maddə: amlodipin yenidən hesablamadan amlodipin maleat 5 mq və ya 10 mq
Köməkçi maddə mikrokristallik sellüloza, jelatinləşdirilmiş nişasta, natrium qlikolat, kolloidli susuz silisium oksid, maqnezium stearat.