KO AMLESSA-CO AMLESSA 8 MQ\10 MQ\2,5 MQ

18.32 AZN
Təsvir İstifadə qaydası Tərkibi
KO AMLESSA-CO AMLESSA 8 MQ\10 MQ\2,5 MQ
Göstərişlər:
Ko-Amlessa  arterial hipertenziyalı xəstələrin müalicəsində perindoprilin, indapamidin və amlodipinin fiksəolunmuş dozalarda müalicəsi vacib olduğu hallarda göstərişdir.

İstifadə qaydası və dozası:
Ko-Amlessa preparatın tövsiyə edilən maksimal dozası gündə 8mq\10 mq\2,5 mq təşkil edir.

Gündə bir  tableti birdəfəlik doza şəklində səhər yeməyindən əvvəl qəbul etmək tövsiyə edilir. Ehtiyac olduqda 4 mq\10 mq\1,25 mq Ko-Amlessa və 8 mq\10 mq\2.5 mq Ko-Amlessa tabletərini iki bərabər dozalara bölmək olar. Xəstə 4 mq\10 mq\1,25 mq KO-Amlessa və 8 mq\10 mq\2.5 mq Ko-Amlessa  tableti bərk yerin üzərinə xətti tərəfi yuxarıya doğru olaraq qoyub, tabletin hər iki ucuna iki barmaqla basıb, bölmək mümükündür.

Əks göstərişlər:
Perindoprilə  qarşı, indapamidə və ya köməkçi maddələrdən hər hansı birinə qarşı  yüksək həssaslıq.
 

Təsiredic maddə: hər tabletin tərkibində 8 mq perindopril erbumin, 10 mq amlodipin və 2,5mq indapamid vardır.

Köməkçi maddə: mikrokristallik sellüloza, jelatinləşdirilmiş nişasta, natrium nişasta qlikolyat, kalsium xlorid heksahidrat, natrium hidrokarbonat, kolloidal, sulu silisium 4-oksid, maqnezium stearat.