BİFEKT

10.74 AZN
Təsvir İstifadə qaydası Tərkibi
BİFEKT
Göstərişlər:
Bifekt hipertenziyanın, tac arteriyasının xəstəliyinin, ürək çatışmazlığının və kəskin miokard infarktının müalicəsi üçün təyin olunur.

Əks göstərişlər:
Amlodipinə və Linoprilə qarşı məlum yüksək həssaslığı olan pasiyentlər.

İstifadə qaydası və dozası:
Amlodipinin adi antihipertenzv oral dozası gündə 1 dəfə 5 mq, maksimal dozası gündə 1 dəfə 10 mq təşkil edir, Xroniki stabil və ya vazospastik stenokardiya zamanı tövsiyə olunan dozası 5-10 mq-dır, ahıl yaşlı və qaraciyər çatışmazlığı olan pasiyentlərdə dozanın azaldılması tövsiyə olunur.
Ürək çatışmazlığı və kəskin miokard infeksiyası zamanı lizinoprilin adi, effektiv dozası günaşırı gündə 1 dəfə istifadə etməklə 5 mq-dan 20 mq-a qədərdir.
 

Təsiredici maddə: 1 örtüksüz tabletin tərkibində 5 mq amlodipinə ekvivalent miqdarda Amlodiin-bezilat, 10 mq susuz Lizinoprilə ekvivalent miqdarda Lizinopril dihidrat varıdr.
Köməkçi maddə: mikrokristallik sellüloza, susuz kalsium-fosfat, maqnezium-stearat, nişasta, təmzilənmiş talk, susuz koloidal silisium 4-oksid.