KO-PRENESSA 8 MQ\2,5 MQ

8.99 AZN
Təsvir İstifadə qaydası Tərkibi
KO-PRENESSA 8 MQ\2,5 MQ
Göstərişlər:
Eyni dozada birlikdə təyin edildiyi zaman artıq perindopril və indapamidlə AT-yə nəzarət olunan pasiyentlərdə essensial hipertenziyanın müalicəsi üçün əvəzedici teraiya kimi.

Əks göstərişlər:
Perindoprilə, indapamidə AÇF-in inhibitorlarına və sulfonamidlərə və ya köməkçi maddələrədən hər hansı birinə qarşı yüksək həssaslıq.

İstifadə qaydası və dozası:
Adi doza gündə 1 tablet 8 mq\2,5 mq Ko-Prenesa təşkil edir. Səhərlər yeməkdən əvvəl qəbul edilməsi tövsiyə olunur.
Təsiredici maddə: hər tabletin tərkibində 8 mq perindopril erbumin və 2,5 mq indapamid vardır.
Köməkçi maddə: kalsium xorid heksahidrat, laktoza monohidrat, krospovidon, mikrokristallik sellüloza, natrium-hidroarbonat, hidratlaşdırılmış kolloidal silisium 4-oksid, maqnezium-stearat.