CALGEL-KALGEL

3.82 AZN
Təsvir İstifadə qaydası Tərkibi
CALGEL-KALGEL
Göstərişlər:
Lidokain hidroxlorid\setilpiridin xlorid dişlər çıxan zaman istifadə üçün təyin olunur. Lidokain hidroxlorid\setilpiridin xlorid diş ağrısının tez aradan qaxmalsına və körpələrin diş əti qaşınmalarını sakitləşdirməyə kömək edir. O, həmçinin müaliym antiseptik xüsusiyətlərə malikdir.

Əks göstərişlər:
Dərmanın digər komponentlərindən hər hansı birinə qarşı yüksək həssaslıq.

İstifadə qaydası və dozası:
Ağız boşluğunun selikli qişalarına yaxılır.
Böyüklərdə- müvafiq məlumat yoxdur.
Uşaqlarda-Lidokain hidroxlorid\setilpiridin xlorid 3 aylıqdan yuxarı körpələr üçün uyğundur.
Diş gelinin kiçik bir hissəsi, təxminən 7,5 mm təmiz yuyulmuş barmağın ucuna sıxılmalı və mülayim şəkildə diş ətinin problemli hissəsinəçəkilməlidir. Dİş gelinin istifadəsi 20 dəqiə fasilə verilməklə təkrarlana bilər, lazım gələrsə, bu proses bir gün ərzində 6 dəfəyə qədər təkrar oluna bilər.


Təsiredici maddə: gelin tərkibində 0,33 % lidokain hidroxlorid və 0,1 % setilpiridin xlord vardır.
Köməkçi maddə: sorbital, makroqol 300, etanol, natrium saxarinat, qliserin, karamel, levomentol, hidroksietilsellüloza 5000, ksilitol, lauret 9, PEG-40, hidrogenləşdirilmiş gənəgərçəkyağının konsentrantı, natrium sitrat, sitrat turşusu monohidrat, bitki aromatizatoru.