ELEKOM MƏLHƏM

7.68 AZN
Təsvir İstifadə qaydası Tərkibi
ELEKOM MƏLHƏM
Göstərişlər:
Kortikosteroidlər ilə terapiyaya cavab verən dəri xəsətəlikləri zamanı, o cümlədən psoriaz və atopik dermatitin iltihab və qaşınma simptomlarının yerli müalicəsi.

Əks göstərişlər:
Preparatın hər hansı komponentlərinə qarşı hiperhəssaslığı olan pasiyentlərə əks göstərişdir.

İstifadə qaydası və dozası:
Məlhəm dərinin zədələnmiş sahələrinə nazik layla gündə 1 dəfə yaxılır. Müalicənin davametmə müddəti xəstəliyin ağırlığından, gedişindən asılıdır və fərdi təyin olunur. Uşaqlarda və böyüklərdə kortikosterodlərin yerli istifadəsi 5 gündən artıq davam eməməlidir. Preparatın fasiləsiz istifadəsi 2-3 həftədən artıq olmamalıdır.
Təsiredici maddə: 1 q məlhəmin tərkibində 1 mq mometazon-fuorat vardır.
Kömkçi maddə: heksilenqlikol, təmzilənmiş su, fosfat turşusu, propilenqlikol stearat, ağ mum, ağ vazelin.