FARKLOBENT-FARCLOBENT

12.11 AZN
Təsvir İstifadə qaydası Tərkibi
FARKLOBENT-FARCLOBENT
Göstərişlər:
Bakterial, göbələk infeksiyaları, yaxud ikincili olaraq kortikosteroidlərə cavab reaksiyası verən dermatozlar.
Dərinin allergik iltihabi xəstəlikləri, dərinin irinli xəstəlikləri, kontakt dermatit, atopik dermatit ekzema, sadə və xroniki dəmrov rəngbərəng dəmrov, pəncənin mikozu, otomikozlar, vaginal kandidoz, qarışıq vanginit, vulvit və kolpit.

Əks göstərişlər:
Preparatın tərkib hissələrinə qarşı yüksək həssaslıq.

İstifadə qaydası və dozası:
Səhər və axşam, gündə iki dəfə olmaqla lazım olan dəri nahiyəsinə və onun ətrafına nazik qatla çəkilir.
Təsiredici maddə: 1 q kremin tərkibində 0,64 mq betametazon dipropionat 10 mq klotrimazol, 1 mq gentamisi sulfat vardır.
Köməkçi maddə: maye parafin, izopropil miristat, propilenqlikol qliserilmonostearat, stearill spirti, ağ vazelin, təmizlənmiş lanolin.