AZOLA

6.42 AZN
Təsvir İstifadə qaydası Tərkibi
AZOLA

İstifadəsinə göstərişlər:

Oftalmoloji göbələk infeksiyaları –

Skleritlər

Kanikulitlər

Göbələk keratitləri

Keratomikozlar

əməliyyat sonrası endoftalmitlər

endogen endoftalmitlər.

Əks göstərişlər:

Preparata qarşı yüksək həssaslıq

Terfenadinlə,astemizolla və ya sizapridlə eyni zamanda istifadə.

İstifadə qaydası və dozası:

Preparat yalnız yerli istifadə üçün nəzərdə tutulmuşdur.

Xəstə gözün konyunktival kisəciyinə gündə 4 dəfə 1-2 damcı təyin edilir.

Müalicə müddəti 3 həftədən artıq olmamalıdır.

Müalicə həkim nəzarəti altında həyata keçirilməlidir.

Təsiredici maddə - 1 ml preparatın tərkibində 3 mq flukonazol vardır.

Köməkçi maddələr – natrium-hidrofosfat dodekahidrat, natrium-dihidrofosfat monohidrat,propilenqlikol, təmizlənmiş su.