TİORETİN A

14.20 AZN
Təsvir İstifadə qaydası Tərkibi
TİORETİN A

İstifadəsinə göstərişlər:

Torlu qişanın distrofik dəyişiklikləri

Diabetik retinopatiyalar

Katarakta

Refraksiyanın korreksiyası və müalicəsi məqsədilə

Göz yaşı təbəqəsində histoloji dəyişikliklər.

Dozalanma qaydası:

Tioretin A həkimin təyin etdiyi şəkildə və ya aşağıdakı qaydada təyin edilir.

1-2 damcı gündə 2-3 dəfə gözün konyunktivasına damızdırılır.

Əks göstərişlər:

Məhsulun tərkibində olan inqrediyentlərə və ya kimyəvi yaxın olan digər maddələrə qarşıhiper həssaslıq.

Hipromelloza– 0.300 q

Lipoy turşusu – 0.100 q

L-prolin– 0.0752 q

L-qlisin– 0.100 q

L-lizin– 0.014 q

L-leysin– 0.0108 q

Trometatin– 0.150 q

Natrium edetat – 0.100 q

İzonikbufer məhlulu – 100 ml.