EYECROL

6.84 AZN
Təsvir İstifadə qaydası Tərkibi
EYECROL

Göstərişlər:

Allergik konyunktivit

Allergik keratit və keratokonyunktivit

Quru göz sindromu

Allergik reaksiyalar hesabına əmələ gələn gözlərin həddindən artıq gərginliyi və yorğunluğu.

Əks göstərişlər:

Preparatın tərkib hissələrinə qarşı yüksək həssaslıq

Hamiləlik

Laktasiya

4 yaşa qədər uşaqlar.

İstifadə qaydası:

Preparat konyunktival kisəciyə damızdırılır.

4 yaşdan yuxarı uşaqlara hər iki gözə 25%-li məhluldan 1-2 damcı gündə 4-6 dəfə damızdırılır

Böyüklərə və yeniyetmələrə hər iki gözə 4%-li məhluldan 1-2 damcı gündə 4-6 dəfə damızdırılır.

Təsiredici maddə - preparatın 2%-li məhlulun 1 ml-də 20 mq, 4%-li məhlulun  1 ml-də isə 40 mq natrium-kromoqlikolat vardır.

Köməkçi maddə - benzalkonium-xlorid. Dinatrium edetat, polisorbat 80, natrium hidroksid,xlorid turşusu, inyeksiya üçün su.