DONEMET 50 mg

7.68 AZN
Təsvir İstifadə qaydası Tərkibi
DONEMET 50 mg

Göstərişlər:

Orta dərəcədən ağır dərəcəyə qədər kəskin ağrıların müalicəsi.

Əməliyyat sonrası ağrılar

Böyrək sancıları zamanı əmələ gələn ağrılar

Əks göstərişlər:

18 yaşa qədər uşaqlarda istifdəsi

Aorta-koronal şuntlama əməliyyatından sonrakı ağrının aradan qaldırılması üçün istifadəsi

Hamiləlik və laktasiya dövrü

Qanaxmalar

Xroniki həzm pozğunluqları və ya xroniki iltihabi bağırsaq xəstəlikləri

Ciddi ürək çatışmazlığı

Qaraciyər funksiyalarının ciddi pozğunluqları

Astma tutmalarının baş verməsi

Kəskin allergik rinit

Burunda poliplər.

İstifadə qaydası və dozası:

Tövsiyə olunan doza, ümumi halda, hər 8-12 saatdan bir 1 ampul təşkil edir.

Preparatı 150 mq dozasından  artıq istifadə etmək olmaz.

Təsiredici maddə - 2 ml inyeksiya məhlulunun və ya konsentratın tərkibində 50 mq deksketoprofenə ekvivalent miqdarda dekketoprofen trommetamol vardır.

Köməkçi maddələr - Etil spirti, natrium xlorid, natrium hidroksid, inyeksiya üçün su.