NATRİUM ADENOZİNTRİFOSFAT-DARNİTSA

1.56 AZN
Təsvir İstifadə qaydası Tərkibi
NATRİUM ADENOZİNTRİFOSFAT-DARNİTSA (ATF)

Göstərişlər:

Əzələ distrofiyası və atrofiyasının kompleks terapiyasının tərkibində

mədəcik üstü taxikardiyanın paroksizmlərinin blokası

periferik damarların spazmı

torlu qişanan irsi piqment degenerasiyasının mərkəzi, periferik və qarışıq formaları.

Əks göstərişlər:

Preparatın istənilən komponentinə qarşı yüksək həssaslıq

Kəskin miokard infarktı

Arterial hipetenziya

Bradiaritmiyanın ağır formaları

II– III dərəcəli AV-blokada

Ürək çatışmazlığının dekompensasiya mərhələsi

Hemorragikinsult

Hiperkaliemiya

Hipermaqneziemiya

Ağciyərlərin iltihabi xəstəlikləri

Hamiləlik və laktasiya dövrü

Uşaqlar.

İstifadə qaydası və dozası:

Əzələdaxili və venadaxili istifadə edilir.

Əzələ distrofoyası, periferik qan dövranının pozulmasının müalicəsində ilk 2-3

gün ərzində sutkada 1 dəfə 1 ml əzələdaxili, sonrakı günlər sutkada 2 dəfə 1 ml və

ya sutkada 1 dəfə 2 ml preparat birdəfəyə yeridilir.

Müalicə kursu 30 – 40 gün təşkil edir.

Təsiredici maddə - 1 ml məhlulun tərkibində 10 mq ATF dinatrium duzu vardır.

Köməkçi maddələr – natrium hidroksid, inyeksiya üçün su.