KATASOFT

15.10 AZN
Təsvir İstifadə qaydası Tərkibi
KATASOFT
Göstərişlər:

Kataraktının profilaktikasında və müalicəsində

Diabet xəstəliyinin fonunda yaranan

İstifadə qaydası və dozası:

1-2 damcıdan gündə 3-4 dəfə göz kisəciyinə damızdırılır

Əks göstərişlər:

Hər hansı bir komponentinə fərdi gipe həssaslıq, hamiləlik.
N-Asetil-karnozin-1,2%

Qliserin-0,01%

Karboksimetilsellüloza-0,3%

Köməkçi maddə: buferizəedilmiş borik turşusu və kaliy bikarbonat, steril su, benzil alcohol