KLOFİT

14.21 AZN
Təsvir İstifadə qaydası Tərkibi
KLOFİT
Göstərişlər:

-yumurtalıqların anovulyator disfunksiyası və bununla əlaqədar sonsuzluq.

-disfunksional uşaqlıq qanaxmaları

-amenoreyanın disqonadotrop formaları

-androgen çatışmazlıqlar zamnı, kişilərdə oliqospemiya və kişi yeniyetmələrdə cinsi və fiziki inkişafın ləngiməsi halları

-Şteyn-Levental sindromu

-oliqomenoreya

-qalaktoreya

-kiari-frommel sindromu

-hipofizin qonadotrop funksiyasının diaqnostikası zamanı istifad olunur.

Əks göstərişlər:

Preparatın komponentlərinə qarşı artmış həssaslıq

Qaraciyrə və ya böyrək çatışmazlığı

Etiologiyası naməlum metrorragiya

yumurtalıqların kistası

cinsiyyət orqanlarının bəd və xoşxassəli

İstifadə qaydası və dozası:

Ovulyasiyanın stimullaşdırlması üçün Klofit gündə 1 dəfə yeməkdən sonra 50 mq dozada qəbul edilir.

Müalicə müddəti 5 gün təşkil edir.

Gözlənilən effekti almadıqda, birinci kurs qurtardıqdan 30 gün sonra təkrar müalicə kursu həyata keçirilir-5 gün müddətində gündə 1 dəfə 100 mqqəbul edilir.

Bir sikl ərzində Klofit-in ümumi dozası 750 mq-dan artıq olmamalıdır.

Kişilər gündə 1-2 dəfə 5 mq dozada 3-4 ay ərzində təyin edilir.

Təsiredici maddə: 1 tabletin tərkibində 50 mq klomifen sitrat vardır.

Köməkçi maddə: laktoza monohidrat, qarğıdalı nişastası, talk maqnezium stearat.