DEFRUCTOZ

29.98 AZN
Təsvir İstifadə qaydası Tərkibi
DEFRUCTOZ (FRUKTOZA, SODİUM DİFOSFAT)

Göstərişlər:

-müxtəlif genezlişok hallar

-metabolikpozulmalar ilə əlaqədar hipofosfatemiyalar

-massivtranfuziyalar və ürək üzərində əməliyyatlar nəticəsində difosfoqliseratehtiyatının tükənməsi

-cərrahi əməliyyatlardansonra həyati vacib orqanların enerji ilə təminatı və hipoksiyanın aradanqaldırılamsı məqsədilə

-obliterasiyaediciendarterit

-kəskin və xroniki tənəffüsçatışmazlığı

-beyin qandövranıpozulmaları, insultların kompleks müalicəsində

-üəryin işemik xəstəliyi

-kəskin sol mədəcikçatışmazlığı

-onkoloji xəstələrdəhipoksiya və energetik defisitin aradan qaldırlması

-hamilələrdəuşaqsalma riski

-fetoplasentarçatışmazlığı

 

Əks göstərişlər:

Tərkib və dərman əsasınaqarşı yüksək həssaslıq

 

İstifadə qaydası və dozası:

Defruktoz yalnızdaxilində dacmı üsulu ilə yeridilir. Qəbul olunan rejimə əsasən sutkalıq doza70-150 mq\kq maksimal dza 250 mq\kq təşkil edir. 1 q Defruktoz 4,6-4,8 mmolqeyri-üzvi fosfat əmələ gətirir.

Təsiredici maddəD-fructose 1,6-bisphosphate.