ELFUNAT

16.58 AZN
Təsvir İstifadə qaydası Tərkibi
ELFUNAT
İSTİFADƏSİNƏ GÖSTƏRİŞLƏR
-Beyin qan-dövranının kəskin pozğunluqları;
-kəllə-beyin travmaları və onların fəsadları;
-Dissirkulyator ensefalopatiya;
-Vegeto-damar distoniyası (neyrosirkulyator distoniya);
-Baş beyin ateroskleroz nəticəsində baş vermiş funksionalpozğunluqları (yüngül koqnitiv pozğunluqlar);
-Nevrotik və nevrozabənzər hallarda həyacan pozğunluqları;
-Kəskin miokard infarktı (ilk günlərdən) ,kompleks müalicənin tərkibində;
-kiliniki şəkildə nevrotik və vegeto-damar pozğunluqlaının üstünlüyü ilə alkoqolizim zamanı abstinensiya sindromu;
-Neyroleptiklərlə törədilmiş kəskin intoksikasiya;
-Qarın boşluğunda kəskin irinli-iltihabi proseslər (kəskin nekrotik pankreatit, peritonit), kompleks müalicənin tərkibində;
-Müxtəlif dərəcəlinnbirincilli açıqbucaqlı qlaukoma, kompleks müalicənin tərkibində.
ƏKS GÖSTƏRİŞLƏR
-Hiperhəssaslıq.
-Kəskin qaraciyər və/ya böyrək çatışmazlığı.
-Uşaqlar və 18 yaşa qədər yeniyetmələr.
-Hamiləlik.
-Laktasiya dövrü.

Təsiredici maddə:1 ml preparatın tərkibində 50 mq etimetilhidroksipiridin suksinat vardir