PRESTİLOL

20.56 AZN
Təsvir İstifadə qaydası Tərkibi
PRESTİLOL

ƏKS GÖSTƏRİŞLƏR:

Sizin bisoprol və ya hər hansı digər beta-blokatora, perindoprilə və ya hər hansı digər AÇF inhibitoruna, yaxud bu

preparatın hər hansı digər inqrediyentinə ( “Tərkibi” bölməsində sadalanan ) qarşı allergiyanız varsa;

Ürəyinizlə bağlı qəflətən ağırlaşan və yaxud stasionar müalicə tələb edən problemləriniz varsa.

XÜSUSİ GÖSTƏRİŞLƏR VƏ EHTİYAT TƏDBİRLƏRİ:

Prestilol qəbul etməzdən əvvəl həkiminizlə və ya əczaçı ilə məshətləşin.

HAMİLƏLİK VƏ LAKTASİYA DÖVRÜNDƏ İSTİFADƏSİ:

Əgər hamiləsinizsə və ya südəmər uşağınız varsa, yaxud hamilə ola biləcəyiniz ehtimal olunursa və ya

hamiləlik planlaşdırılırsa, preparatı qəbul etməzdən əvvəl həkiminizlə və ya əczaçınızla məsləhətləşin.

ƏLAVƏ TƏSİRLƏRİ:

Bütün preparatlar kimi, bu preparatın da əlavə təsirləri ola bilər, lakin bu hər bir pasiyentdə rast gəlmir.

Təsir edici maddə :

1tabletin tərkibində 5 mq bisoprolol fumarat ( 4,24 mq bisoprolola müvafiqdir ) və 10 mq perindopril arginin ( 6,

790 mq perindoprilə müvafiqdir ) vardır.

Köməkçi maddələr:

mikrokristallik sellüoza PH 102 ( E460 ), kalsium karbonat ( E170 ), jelatinləşdi-rilmiş

qarğıdalı nişastası, natrium nişasta qlikolyatı A ( E468 ), susuz kolloidal sillisium ( E551 ), maqnezium stearat (

Liqa E572 ), natrium kroskarmelloza ( E468 ), qliserin ( E422 ), hipromelloza ( E464 ), makroqol 6000, titan

dioksid ( E171 ), distillə olunmuş su.