HEPANOL

17.10 AZN
Təsvir İstifadə qaydası Tərkibi
HEPANOL
FARMAKOLOJI TƏSİRİ:

ƏNGİNAR EKSTRAKTI – mədə - bağırsaq traktının bir çox xəstəliklərinin müalicəsində və profilaktikasında

istifadə olunur. Ənginar ekstraktı güclü hepatopratektorudur, tərkibindəki aktiv maddələr (sinirin, kinin və

kofeol turşusu ) qara ciyərin hüceyrələrini toksinlərin təsirindən qoruyururlar. Ənginar ekstraktı hepositlər

tərəfindən kofermentlərin ifrazını artıraraq lipidlərin və xolersterinin metobolizmini yaxşılaşdırır, qaraciyərin

antitoksik funksiyasını gücləndirir. Tərkibindəki flavonoidlər antioksidant təsirinə malik olduğundan qaraciyər,

böyrək, plasenta və beyin hüceyrələrini sərbəst radikalların dağıdıcı təsirindən qoruyur. Flavonoidlər hüceyrələri

oksigenlə təmin edirlər. Sekviterpenlakton – böyrəklərdə yumaqcıq filtrasiyasını yaxşılaşdırır, diurezi artırır.

Azot, yağ və karbohidrat mübadiləsinin yekun məhsullarının orqanizmdən xaric edilməsini təmin edir. Böyrəklə

əlaqəli hipertoniyanın müalicəsində istifadə olunur. Sinirin, kaffeol və kinin turşusu xolerezi artırır.GÖSTƏRİŞLƏRİ:

Fiziolojı sarılıq;

Helmintoz xəstəlikləri zamanı;

Öd çıxarıcı yolların hipoginetik tipli diskineziyası;

Xroniki nefrit;

Xroniki hepotit;

Xroniki xolesistetin;

Xroniki böyrək çatışmamazlığının kompleks müalicəsində;

Qaraciyər serrozu;

DOZALANMA QAYDASI:

0-12 aylıq uşaqlara
3-5 damcı gündə 3 dəfə;
1-3 yaşlı uşaqlara
5 damcı gündə 3 dəfə;
4-7 yaşlı uşaqlara
10 damcı gündə 3 dəfə;
7-14 yaşlı uşaqlara
15 damcı gündə 3 dəfə;
hamiləlik laktasiya dövrü
20 damcı gündə 3 dəfə;

Ənginar ekstraktı..........1 ml ( 40 mg )