BUTİFAR

24.00 AZN
Təsvir İstifadə qaydası Tərkibi
BUTİFAR
GÖSTƏRİŞLƏRİ:

Bağırsağın funksional xəstəlikləri ( məsələn, qıcıqlanmış bağırsaq sindromu ( QBS ), funksional diareya,

funksional qəbzlik).

Müxtəlif mənşəli diareyalar ( kompleks müalicə şəklində ).

Bağırsağın iltihabi xəstəlikləri ( xoralı kolit, Kron xəstəliyi, mikroskopik kolit ).

Kolitlər.

Yoğun bağırsaqın divertikulu.

Disbakterioz ( antibiotiklərin istifadəsi zamanı, bağırsaq infeksiyaları, enterokolit ).

İşəmik zədələnmələrdə ( kompleks müalicə ).

Qaraciyərin piy infiltrasiyası ( qeyr-alkoqol, alkoqol ).

Qida allergiyası.

Yoğun bağırsaq polipozu.

Kolorektal xerçengin profilaktikası

Piylənmə və hiperxolesterinemiya ( kompleks müalicə şəklində ).

Kimyaterapiya və şua terapiyasından sonrakı dövrdə.

ƏKS GÖSTƏRİŞLƏR:

Preparatın hər hansı bir komponentinə qarşı yüksək həssaslıq.

ƏLAVƏ TƏSİRLƏRİ:

Preparatın istifadəsi zamanı heç bir əlavə təsiri müşahidə olunmayıb.

İSTİFADƏ QAYDASI VƏ DOZALANMASI:

7 yaşdan yuxarı uşaqlar və böyüklər: 1 kapsuldan gündə 2 dəfə ( səhər və axşam ) yemək zamanı su ilə qəbul

edilir.

Bağırsağın xroniki xəstəlikləri və Kron xəstəliyi: 2 kapsuldan gündə 2 dəfə ( səhərvə axşam ) yemək zamanı su

ilə qəbul edilir. Sutkalıq doza həkim təyinatı ilə artıla və ya azala bilər. Preparat 200 ml su ilə qəbul edilir.

Minimal müalicə kursu 3 aydır.

1 kapsulda

Təsiredici maddə: Natrium butirat – 150 mq.

Köməkçi maddə: Hidrogenləşmiş palma yağı, natrium alginat ( qatılaşdırıcı ), qliserin monolaurat yağ turşularının

mono və didliseridləri.