NOOGAM

17.80 AZN
Təsvir İstifadə qaydası Tərkibi
NOOGAM
GÖSTƏRİŞLƏR:

UŞAQLARDA:

Uşaq serebral iflici
Epilepsiya
Hipoksiya ilə doğulan uşaqlar
Uşaqlarda astenizasiya
Doğuş travmaları
İnfeksion ensefalopatiyalar
əqli inkişafdan qalma
Uşaq və yeniyetmələrdə davranış labilliyi
Fiziki inkişafın ləngiməsi


BÖYÜKLƏRDƏ:

Beyin qan dövranı pozğunluqları, kəllə-beyin travmaları, beyinin işemik xəstəliyi, beyin insultu;

Baş-beyin damarlarında aterosklerotik deyişiklər nəticəsində yaranan serebrovaskulyar catmamazlıq

(kompleks terapiyanın tərkibində );

Baş-beyinin damar xəstəliklərində ( hiperoniya xəstəliyi ), xüsusilə baş ağrıları və baş gicəllənmələri ilə

müşahidə olunan;

Xroniki beyin qan dövranı catmamazlığı, yaddaş pozğunluğu;

Orta və yaşlı adamlarda beynin orqanik zədələnmələrində ( kompleks terapiyanın tərkibində );

Alkoqol ensefalopatiyaları və polinevritlərdə;

Psixo-emosional stress;

Beynin işemik xəstəlikləri;

Yuxu pozğunluqları, Nevrozlar;

Müxtəlif etiologiyalı ensefalopatiyalar;

İSTİFADƏ QAYDASI VƏ DOZASI:

0-1 yaşa qədər uşaqlar; 1 / 4 tabletdən gündə 3 dəfə;

1-3 yaşa qədər uşaqlar; 1 / 2 tabletdən gündə 4 dəfə;

3-7 yaşa qədər uşaqlar; 1 tabletdən gündə 3 dəfə;

Böyüklər üçün: 2-3 tabletdən gündə 3 dəfə yeməkdən sonra daxilə qəbul edilir.

Müalicə kursu həkimin təyinatı ilə 2-3 həftədən 2-3 aya qədər ola bilər.

ƏKS GÖSTƏRİŞLƏRİ:

Tərkibindəki hər hansı kompanentə qarşı yüksək həssaslıq.

ƏLAVƏ TƏSİRLƏRİ:

Yüksək dozalarda istifadə olunduqda mədədə yüngül narahatçılıq baş verə bilər, dozanı azaldıqda narahatçılıq

aradan qalxır. Bəzən qaşınma və allergic reaksiyalar da ola bilər. 

QAYT ( qamma-amin yağ turşusu )

250 mq
Qlutamin turşusu
50mq
Qlisin ( amin-sirkə turşusu )
75 mq
Magnezium
50 mq
Vitamin B6 ( piridoksin hidroxlorid )
500 mkq
Vitamin B9 ( fol turşusu )
50 mkq
Köməkçi maddələr: maqnezium stearat, talk, nişasta, aierosil

NOOGAM B6 – nootrop olub, sinir sisteminə neyrometobolik, neyroprotektor və neyrotrofik təsirli kombinəolunmuş preparatdır.