MEDOTUX

7.36 AZN
Təsvir İstifadə qaydası Tərkibi
MEDOTUX

İSTİFADƏYƏ GÖSTƏRİŞ:

Yumşaq toxumaların və oynaqların ( gərilmə həddən artıq gərginlik zədələnmələr nəticəsində ) post-travmatik

iltihabı;

Yumşaq toxumaların refmati xəstəlikləri ( tendovaginit, burist, periartikulyıar toxumaların və s. zədələnməsi);

əzələ və oynaqların xəstəlikləri ilə əlaqdər olan ağrı sindromu və şişkinlik ( revmatiod artit, osteuartoz,

radikulit, lumbaqo, işias və s. );

İSTİFADƏ QAYDASI VƏ DOZASI:

Klodifen gelini xaricə qəbul edirlər.

Böyüklərdə və 12 yaşlı yuxarı uşaqlarda 1%-li Klotifen gelin sutkada 3-4 dəfə istifadə edirlər. Uzunluöu

təxminen 5-13 sm ( 2-4 q gel ) olan gel zolağın dəriyə çekir və bir qədər hopdururlar.

Böyüklərdə və 12 yaşlı yuxarı uşaqlarda 5%-li Klotifen gelin sutkada 2-3 dəfə istifadə edirlər. İstifadə edilən

preparatın miqdarı -2 qrama qədərdir ( 4 sm gelə gədər ).

Preparatı çəkdikdən sonra əlləri yumaq lazımdır. Yumşaq toxumaların zədələnməsi və yumşaq revmati

xəstəliklər zamanı preparatı ardıcı istifadə etmək lazımdır, qeydə alınmasa və ya xəstənin halı pisləşərsə

həkimə müraciət etmək lazımdır.


ƏKS GÖSTƏRİŞLƏR:

Dəri ortuyunun bütövlüyü pozulması;

Hamiləliyin 3 ayı;

12 yaşa qədər uşaq dövrü;

Preparatın komponentlərinə asetilsalisil turşusuna və ya digər qeyri-steroid iltihab əleyhinə vasitələrə qarşı

yüksək həssaslıq.


ƏLAVƏ TƏSİRLƏR:

Klodifen geli nadir hallarda kənar təsir göstərir. Bəzən gelin çekdiyi nahiyələrdə qızartı, qaşınma və ya

yandırma hissi meydana gəlir. Ayri-ayrı paiyentlərdəfotosensibilizasiya qeydə alına bilər. Çox nadir hallarda

hiperhəssaslıq reaksiyaları ( səpki, örə, bronxial astma, angionervrotik şiş ) qeydə alına bilər.

PEDİATRİYA İSTİFADƏSİ:

Bu preparatı 12 yaşa qədər olan uşaqlarda tətbiq etmək tövsiyyə edilmir.

 
1%-li Klodifen geli;
100 q  gelin tərkibində;
Aktiv maddə: natrium diklofenak1,0 q.;
Köməkçi maddələr: karbomer 980, propilenqlikol, tromain, etanol 96%, metil-parahidroksibenzot, təmizlənmiş su.
5%- li Klodifen geli;
100 q gelin tərkibində;
Aktiv maddə: natrium diklofenak 5,0 q.
Koməkçi maddələr: hidroksietilsellüoza, propilenqilkol, etanol 96%, metil-parahidroksibenzot, təmizlənmiş su.