BIODIGEST

26.70 AZN
Təsvir İstifadə qaydası Tərkibi
BIODIGEST
TƏSİRİ:

BİODİGEST bagırsağın mikroflorasını bərpa edir, diareya əleyhinə güclü etiopatogenetik təsir göstərir.

Saccharomyces boulardii bir çox patogen və şərti-patogen mikroorqanizmlərə qarşı birbaşa antagonistik təsirə

malikdir. Candida krusei, Candida pseudotropicalis, Candida albicans, Clostridium difficile, Gardia lambliae,

Klebseila spp.,

Saccharmyces boulardi qana sorulmur, koloniya vermir və 2-5 gün müddətində bağırsaqdan xaric olunmur.


GÖSTƏRİŞLƏR:

-  Müxtəlif mənşəli diareyalar;

-  Antibiotik-assosiyasiyalı diareya;

-  Bağırsaq kandidozu və disbiozu;

-  Qıcıqlanmış bağırsaq sindromu;

-  Qurd invaziyaları, lyamblioz;

İSTİFADƏ QAYDASI:

Daxilə qəbul olunur, qida qəbulundan 1 saat əvvəl:

0-1 yaş uşaqlarla 1 / 2 paket gündə 2 dəfə, 3-6 yaş 1 paket gündə 2 dəfə;

6 yaşdan yuxarı uşaqlar və böyüklərə 1-2 paketdən gündə 2 dəfə təyin edilir;

Müalicə kursu 5-10 gün. Paket bir qədər ilıq su və yaxud süd ilə həll olunaraq qəbul olunur.


ƏKS GÖSTƏRİŞLƏR:

Preparatın komponentlərinə qarşı fərdi hiperhəssaslıq.

DİGƏR DƏRMAN VASİTƏLƏRİ İLƏ QARŞILIQLI TƏSİRİ:

Antifunqal preparatlarla birgə istifadə olunmur.

ƏLAVƏ TƏSİRLƏRİ:

Nadir hallarda mərkəzi venoz kateteri olan stasionar xəstələrdə fungemiya yaranma ehtimalı ola bilər.

1 paketdə liofilizə olunmuş Saccharomyces buolardi 5*109 KƏM.
Köməkçi maddələr: maqnezium stearate, laktoza.