EXTRATOP

27.70 AZN
Təsvir İstifadə qaydası Tərkibi
EXTRATOP

İSTİFADƏSİNƏ GÖSTƏRİŞLƏR:

-       Böyüklərdə artıq miqdarda duzların əmələ gəlməsi (urat, oksalat, fosfat, kabinat );

-       Xırda urolitiaz, daşların əmələ gəlməsininprofilaktikası;

-       Daşların xeric edilməsindən sonra daşəmələ gəlməninprofilaktikası;

-       Podaqra;

-       Sidik yollarının infeksiyası, sistit, uretrik,pielonefrit;

-       Dizurik əlamətlər;

-       Sidik və öd yollarının spazmı;

-       Litotripsiyasiyadan sonra konkretmentlərin xaricetmək məqsədi ilə;

-       Spastik kolit;

-       İntoksikasiyanın müxtəlif növləri ( dərman,alkoqol, narkotik, qida zəhərlənmələri ).

 

ƏKS GÖSTƏRİŞLƏR:

Preparatın hər hansl komponentinə qarşı yüksəkhəssaslıq.

 

İSTİFADƏ QAYDASI VƏ DOZASI:

Preparat gündə 3 dəfə daxilə yeməkdən 30 dəqiqəəvvəl 45 ml qəbul edilir.

Müalicəvi doza:

Yaş

Doza

Məktəbəqədər yaş dövrü

Gündə 3 dəfə 5-10 ml

Məktəbyaşlı uşaqlar

Gündə 3 dəfə 15 ml

Böyüklər

Gündə 3 dəfə 45 ml

Hamilələr

Gündə 3 dəfə 20 ml

 

Preparatın qəbul edilmə müddəti 2-4 həftə təşkiledir, doza həkim məsləhət görülmür.

 

XÜSUSİ GÖSTƏRİŞLƏR:

əgər qəbul vaxtı ötürülmüşsə, növbəti qəbulzamanı ikiqat qəbul etmək məsləhət görülmür.

 

HAMİLƏLİK VƏ LAKTASİYA DÖVRÜNDƏ İSTİFADƏSİ:

Extratop hamiləlik və laktasiya dövründə həkimintəyinatına əsasən istifadə etmək lazımdır.

 

UŞAQLARDA İSTİFADƏSİ:

12 yaşadək uşaqlarda həkimin təyinatına əsasənistifadə etmək lazımdır.

 

ƏLAVƏ TƏSİRLƏRİ:

Tövsiyə olunan dozalarda qəbul edildikdən əlavətəsirlər aşkar edilməmişdir.


Təsiredici maddələr: 100 ml daxilə qəbul üçünməhlulun tərkibində 600 mq qatıquyruğu, 400 mq Qırmızı

 quduzotu, 280 mq Boldoyarpaqları, 170 mq kaktus, 170 mq pişikquyruğu, 170 mq rozmarin, 170 mq

 samurdişotu, 170 mq aptek limonotu vardır.

Köməkçi maddə: postyum sorbat.