HEPAWISE

30.00 AZN
Təsvir İstifadə qaydası Tərkibi
HEPAWISE
FARMOKOLOJİ QRUPU: Hepatoprotektor, hipoxolesterinemik, dezintoksinat və ödqovucu vasitə.

Alfa-lipoy turşusu – piroüzüm turşusu və alfa-ketoturşularının oksidləşmə fosforlaşma reaksiyalaında

koferment funksiyasını yerinə yetirir. Endogen antiosidant sayılır, hüceyrələri maddələr mübadiləsi zamanı

yaranan sərbəst radikalların toksiki təirindən qoruyur. Həmçinin orqanizmə keçən ekzogen toksiki birləşmələri

zərəsizləşdirir. Endogen antioksidant qlütation konsentrasiyasını artmaqla, polineyropatiyaların nəzərə çarpan

simptomların azalmasına gətirib çıxarır. Hepotoprotektiv, hipolipidemik, hipoxolesterimik, hipoqlikemik təsir

göstərir. Neyronların trofikasını yaxşılaşdırır. Lipoy turşusu ilə insulinin sinergik təsiri nəticəsində qlükozananın

utilizasiyası artır.

Xolin ( vitamin B4 ) – B qrupu vitaminlərə bənzər özəlliyə sahibdir. Orqanizmdə xolin, fosfolipid fosfadilxolin,

lizofosfatidilxolin, sfinqomielin maddələrinin membranının tamlığının qorunmasında və hüceyrələrinin

fəaliyyətini artıraraq, qaraciyərin funksiyasını yaxşılaşdırır və lipid mübadiləsini normallaşdırır. Orqanizmdə

yağların parçalanması prosesi sürətləndirir, xolesterinin səviyyəsini aşağı salır, sinirlərin mielin qişalarına bərpa

edir. Xolin beyin üçün lazım olan bir çox funksiyaların yerinə yetirilməsində vacib rol oynayır, zehni yaxşılaşdırır,

diqqəti nizamlayır və s.


GÖSTƏRİŞLƏRİ:

-  Kəskin və xroniki hepatitlər;

-  Qaraciyər çatışmazlığı və sirrozu;

-  Qaraciyərin piy distrofiyası;

-  Qaraciyərin müxtəlif mənşəli toksiki zədələnmələri ( alkoqol və dərman mənşəli );

-  Hamiləlik toksikozları;

-  Öd yollarının iltihabı və xolesistit;

-  Radiasyon sindrom.

ƏKS GÖSTƏRİŞLƏR:

Tərkibindəki komponentlərə qarşı fərdi həssaslıq.

ƏLAVƏ TƏSİRLƏRİ:

Nadir hallarda dəri reaksiyaları.

QƏBUL QAYDASI VƏ DOZALANMASI:

Daxilə 1 tabletdən gün ərzində 2-3 dəfə təyin olunur.

 
Artişok ( Cynora ).......................200 mq;

Alfa-lipoy turşusu.......................200 mq;

Silifos (silibin+fosfatidilcolin ).....100 mq;

Xolin ( vitamin B4 )....................100 mq.