ASFAMPİSİD 1,5 G

5.10 AZN
Təsvir İstifadə qaydası Tərkibi
ASFAMPİSİD 1,5 G
İSTİFADƏSİNƏ GÖSTƏRİŞLƏR:

Asfampisid ampisillin/sulbaktama qarşı həssas olan mikrooqanizmlər tərəfindən törədilən infeksiyaların

müalicəsində göstərişdir: sinusit, orta otit, epiqlotit, bekterial pnevmoniya daxil olmaqla, yuxarı və aşağı

tənəffüs yollarının infeksiyaları; pielonefrit daxil olmaqla, sidik-ifrazat yollarının infeksiyaları; peritonit,

xolesistit, endometrit, parametrit daxil olmaqla, intraabdominal infeksiyalar; bakterial septisemiya; dərin və

yumşaq toxumların,sümük və oynaqların infeksiyaları, qonokokk infeksiyalar.

ƏKS GÖSTƏRİŞLƏR:

Penisillin qrupu antibiotiklərinə qarşı yüksək həsasslıq.

Anamnezdə penisillinə qarşı allergik reaksiyaları olan xəstələrdə Asfampisid əks göstərişdir.

Həlledici kimi istifadə olunan lidokain-hidroxlorid amid tipli yerli yüksək həssaslıq və atrioventrikulyar blokadası

olan xəstələrə təyin olunmur.

İSTİFADƏ QAYDASI VƏ DOZASI:

Asfampisid+lidokain-hidroxlorid məhlulu əzələdaxili, dərinə yeritmək lazımdır. Lidokain məhlulunu vedaxili

yeritmək olmaz.

Asfampisid əzələdaxili yeridilmə üçün aşağıdakı miqdarlarda lidokain-hidroxlorid ilə həll oluna bilər.

Ampisillinin+sulbaktam
Ekvivalent dozalar ( mq )
Ümumi doza
( mq )
Qablaşdırma
( flakon )
Lidokain miqdarı
( ml )
Maksimal son
Konsentrasiya
( mq/ml )
250+125
375
10 ml
1
250+125
500+250
750
10 ml
2
250+125
1000+500
1500
20 ml
3,5
250+125
2000+1000
3000
20 ml
7
250+125

İnfeksiyanın ağırlıq dərəcəsi
Gündəlik doza ( q )
Yüngül
1,5-3 1 ( 1-2 q ampisillin+0,5-1 q sulbaktam )
Orta
6 q-a qədər ( 4 q ampisillin+2 q sulbaktam )
ağır
12 q-a qədər ( 8 q ampisillin+4 q sulbaktam_

Kreatinin klinersi
( ml/dəq )
Təyin edilən doza ( q )
İnyeksiyalararası interval ( saat )
Ampisillim/sulbaktamın
Yarimxaricolma dövrü ( saat )
>30
1,5-3
6-8
1
15-29
1,5-3
12
5
5-14
1,5-3
24
9

ƏLAVƏ TƏSİRLƏR:

Parenteral yolla istifadə olunan bütün antibiotiklərdə kimi, ə/d inyeksiya yerində ağır-əsas əlavə təsirdir,

həlledici kimi lidokainin istifadəsi həmin ağrının qarşısını alır.

Qanyarıdıcı və limfa sisteminə:

Anemiya,hemolotik anemiya, trombositopeniya, eozinofiliya, leykopeniya haqqında bildirilmişdir. Bu

deyişikliklər keçici xarakter daşıyır və preparatın qəbulunu dayandırdıqdan sonra qan göstəriciləri normallaşır.

DOZAHƏDDİNİN AŞILMASI:

Sulbaktam natrium və ampisillin natriumun insanlarda kəskin toksikliyinə dair məhdud  məlumat mövcuddur.

Preparatın həddindən artıq dozalanması əsasən dərmanla bağlı əlavə təsirlərin davamı olan təzahürlərlə

müşaiət oluna bilər. Betalaktamlar onurğa beyni mayəsində yüksək konsentrasiyalarda toplandıqda nevroloji

reaksiyaların, qıcolmalar daxil olmaqla, yaranma ehtimalı nəzərə alınmalıdır. Ampisillin və sulbaktam

hemodializ üsulu ilə ümumi qan dövranından xaric olduğuna görə, həmin prosedur böyrək çatışmazlığı olan

xəstələrdə orqanizmdən preparatın eliminasiyasını artıra bilər.

Təsiredici maddələr: 1 flakonda 500 mq/250 mq və ya 1000 mq/500 mq nisbətində ampisllin/sulbaktam

( ampisillin natrium/sulbaktam natrium şəkilində ) vardır;