NOVASTAR

25.10 AZN
Təsvir İstifadə qaydası Tərkibi
NOVASTAR
GÖSTƏRİŞLƏR:

Ateroskleroz, ürəyin işəmik xəstəliyi;

Baş beyin qan dövranının pozulması;

Diabetikpolineyropatiya və retinopatiya;

Meqalobast anemiya, leykopeniya;

Fetoplasentar çatışmazlıq, dölün hipoksiyası;

Spontan düşük və erkən doğuşun profilaktikası;

Hamiləlik dövründə fol turşusunun hipo-və avitaminozu;

Hamiləlik toksikozu;

Hamiləliyin digər peparartların zərərli təsirlərindən qorumaq üçün ( əsasən nikotin, alkoqol və diabetik asılığı

zamanı, analgetiklərdən və antikonvulsant preparatlardan uzun müddət istifadəsi diabetik polineyropatiyalar

zamanı və s. )

DOZALANMA VƏ QƏBUL QAYDASI:

1 kapsul gündə 1-2 dəfə yeməkdən sonra daxilə qəbul edilir.

ƏKS GÖSTƏRİŞLƏR:

Preparatın kompnentlərinə qarşı fərdi həssasıq.

ƏLAVƏ TƏSİRLƏR:

Nadir hallarda dispeptik əlamətlər.
DHA ( omeqa 3 )........500 mq;
Fol turşusu...............400 mkq;


FARMOKOLOJI XÜSUSİYYƏTLƏRİ:

DHA ( Omeqa 3 ) güclü membranoprotektor və antioksidant təsirə malikdir, hamiləlik zamanı spontan düşük və

vaxtından əvvəl doğuşun qarşısını alır. Omeqa 3 plasentanın düzgün formalaşması və orqannogenzin normal

gedişini təmin edir, xroniki hipoksiyanı aradan qaldırır.

Asteoskleroz və infraktın profilkatikasında əhəmiyyətli rol oynayır.

Fol tuşusu hamiləlik zamanı dölün normal formalaşması üçün lazım olan DNT sintezində, hüceyrələrin bölünüb

çoxalmasında iştirak edir, dölün sinir sisteminin inkişafında mühüm rol oyanyır. Embrionun sinir hüceyrələrinin

bölünməsində və baş beyninin formalaşmasında iştirak edir, dölün qanyaranma prosesinə təkan verir. Fol

turşusu amin turşularının, DNT və RNT-nin tərkib hissəsi olan purin və pirimidin əsaslarının sintezinə və qanın

formalı avitaminozu ( eritosit, leykosit və trombositlərin ) yaranmasında iştirak edir. Fol turşusunun

avitaminozu zamanı qanın formalı elementlərinin defisiti yarnır, bu da öz növbəsində immunitetind

pozulmasına, qanaxmaya meyillilərə və anemiyaya ( meqalobast, makrositar və hemolitik anemiya ) gətirib

çıxarır.