İMPULS

33.00 AZN
Təsvir İstifadə qaydası Tərkibi
İMPULS
FARMAKOLOJİ XÜSUSİYYƏTLƏRİ: SDP-CHALİNE ( SİTİKOLİN ):

Neyron membrananın struktur komponenti olan fosfolipidlərin biosintezi stimulə edir, bu da ion mübadiləsi

nasosu və modulyasiyası, sinir impulslarının örtülməsi üçün zəruri olan reseptorların funksiyalarını yaxşılaşdırır.

SDP-Choline ( Sitikolin ) neyron membranına stabilləşdirici təsir göstərərək, beyin ödemi simptomlarını aradan

qaldırır. Klinik tədqiqatlar göstərir ki, sitikolin beyin qan dövranının pozulması kəllə-beyin travmaları

nəticəsində yaranan serebral disfunksiyanın gedişini yaxşılaşdırır. Sitikolin həmçinin amneziya əlamətlərini

azaldır, yuxarıda göstərilən patologiyalarla əlaqədər koqnetiv, hissi və hərəki pozulmaları aradan qaldırır.

İSTİFADƏ GÖSTƏRİŞLƏR:

Beyin qan dövranının kəskin və yarımkəskin pozulması, kəllə-beyin travmaları və onların fəsadları, müxtəlif

mənşəli koqnitiv pozulmaları.

ƏKS GÖSTƏRİŞLƏRİ:

Tərkibindəki komponentlərə qarşı yüksək həssaslıq.

İSTİFADƏ QAYDASI VƏ DOZASI:

İMPULS böyüklərdə 1-2 ml sirop gündə 2-3 dəfə, uşaqlarda 1 ml 2-3 dəfə az miqdarda su ilə qarışdırıb içməli.

ƏLAVƏ TƏSİRLƏRİ:

Nadir hallarda parasimpatik sinir stimuləedici təsir və qısamüddətli hipotenziv effekt müşahidə oluna bilər.

Təsiredici maddə: 1 ml siropda 100 mqSDP-Choline ( Sitikolin ), 40 mq Ginkqo biloba, 1 mq Vitamin B6

 vardır.

 

FARMAKOTERAPEVTİK QRUPU:

Nootrop preparat.