ESSEL FORTE H

10.00 AZN
Təsvir İstifadə qaydası Tərkibi
ESSEL FORTE H
TƏSİR MEXANİZMİ:

Essensial fosfolipidlər – qaraciyər hüceyrələrinin membran və hüceyrə orqanoidlərinin əsas struktur

elementləridir. EPL-in tərkibinə təbii mənşəli xolin fofor turşusunun diqleseridli efiri, doymamış yağ turşuları ilə

zəngin olan soya paxlalarının esktraktı daxildir. Doymamış yağ turşularından linol ( 70% ), linolen və olein

turşuları üstünlük təşkil edir. Qaraciyərdə metabolizm proseslərinin pozğunluqlarında preparat qaraciyərin

yüksək enerjili essensial fosfolipidlər ilə təminatını həyata keçirir. Bu fosfolipidlər kimyəvi strukturuna görə

endogen fofolipidlərə çox yaxındır. Onlar qaraciyər hüceyrələrinə daxil olaraq hüceyrə membranlarında fəaliyyət

göstərirlər.

Essensial fosfolipidlər qaraciyərin funksiyasını mormallaşdırır, qaraciyər hüceyrəsinin fermentativ aktivliyini

artırır, qaraciyərin enerji israfın azaldır, regenerasiya qabiliyyətini artırır, neytral yağları və xolesterini asan

parçalanan formaya çevirir, ödün fiziki-kimyəvi xassələrini stabiləşdirir.

İSTİFADƏSİNƏ GÖSTƏRİŞLƏR:

-  Xroniki hepatit;

-  Qaraciyər serrozu;

-  Qaraciyər hüceyrələrinin nekrozu;

-  Qaraciyərin müxtəlif etiologiyalı piy degenerasiyası ( şəkərli diabet );

-  Qaraciyər toksiki zədələnmələri;

-  Hamiləlik toksikozu;

-  Hepato-biliar zonada cərrahiyyə əməliyyatlarından əvvəlki və sonrakı terapiya dövrü;

-  Psoriaz ( köməkçi terapiya kimi );

-  Radiasion sindrom;

-  Şiş əleyhinə kompleks terapiya.

ƏKS GÖSTƏRİŞLƏR:

Preparatın komponentlərinə qarşı yüksək həssaslıq.

İSTİFADƏ QAYDASI VƏ DOZASI:

Daxilə, 2 kapsuldan gündə 2-3 dəfə, qida qəbulu zamanı.
 


Hər kapsulun tərkibində:

Essensial fosfolipidlər ( EPL-substansiya ).............300 mq.