EUROFAR

15.40 AZN
Təsvir İstifadə qaydası Tərkibi
EUROFAR
FARMAKOLOJİ TƏSİRİ:

Fol turşusu B qrupu vitaminlərinin tərkibində daxildir, aminturşuların, nukleotidlərin və nuklein turşuların

yaranmasında iştirak edir, eritositlərin normal inkişafını təmin edir. Fol turşusu orqanizmdə koferment rolunda

çıxış edən tetrafol turşusuna qədər bərpa olunur. Fol turşusu qan hüceyrələrinin yaranmasında, blast

hüceyrələrin sintezində və meqoblastların formalaşmasında iştirak edir. Fol turşusu çatışmamazlığı nəticəsində

qanyararanmanın meqoblast fazasın normoblast fazaya keçməsi tormozlanır.

B12 Vitamini eritropoezdə vacib rola malik purin və pirimidin əsaslarının, nuklein turşularının sintezində iştirak

edir, eritositlərdə sufihidril birləmələri aktiv olaraq toplanmasını təmin edir. Həmçinin, B12 vitamini hidrogen

daşınmasında və transmetilləşmə proseslərində iştirak edir, metioninin sintezi aktivləşdirir.

Züalalların sintezi və orqanizmdə toplanmasını artırmaqla anabolik təsir göstərir.

Eurofar preparatı diş emalının qaralamasına səbəb olmur.


GÖSTƏRİŞLƏR:

Latent və kliniki müşahidə olunan dəmir, fol turşusu və B12 defisitli anemiyalar.DOZALANMASI:

Preparat yemək zamanı və yaxud yeməkdən dərhal sonra daxilə qəbul olunur. Preparat dəmirin defisintinə

uyğun olaraq dozalanır:

1 yaşa qədər – 2,5-5 ml x 1 dəfə;

1-12 yaş – 5-10 ml x 1 dəfə;

12 yaşdan böyük 20 ml x 1 dəfə.

Preparatın qəbulu qanda dəmirin fizioloyi miqdarı bərpa olunduqdan sonra 1 ay müddətində davam edilməlidir.


ƏKS GÖSTƏRİŞLƏR:

Qanda dəmirin miqdarının yüksək göstəriciləri ( hemosideroz, hemoxromatoz ).

Hər 5 ml-də.

Aktiv maddələr:

Fe ( III ) hidroksid polimaltoz kompleks.

Elementar dəmirə ekvivalent – 50 mq;

Fol turşusu – 50 mkq;

Vitamin B12 – 0,7 mkq.

Köməkçi maddələr: su, şəkər, sorbitol, karamel dadlandırıcısı.