TRES – ORİX FORTE

12.70 AZN
Təsvir İstifadə qaydası Tərkibi
TRES – ORİX FORTE

TREX-ORİX FORTE İSTİFADƏSİ NƏ VAXT LAZIMDIR:

Uşaqlarda və gənclərdə üzvi və emosional-psixoloji səbəblərdən yaranan iştahsızlıq. Postinfeksion anoreksiya.

Defisit anoreksiya. Böyümənin ləngiməsi. İnfatil uşaqlarda anoreksiya. Adəti qusmalar ( üzvi mənşəli qusmalar

istisna olmaqla ). Anoreksik krizlərə müşayiət olunan emosional gərginlik. Böyüklərdə anoreksiya.

Konstitusiyonal arıqlıq.


TREX-ORİX FORTE NƏ VAXT İSTİFADƏ OLUNA BİLMƏZ:

Preparatın komponentlərinə qarşı allergik reaksiyalar müşahidə olunduqda istifadəsi əks göstərişdir. Sidik

saxlamayan və buna meylli, həmçinin qlaukomalı şəxslərdə və yenidoğulmuşlarda istifadə oluna bilməz.


DİGƏR PREPARATLARLA QƏBULU:

Tres-orix FORTE preparatının digər mərkəzi sinir sistemi depressorları ilə birlikdə qəbul olunması məsləhət

deyil.


DOZASI VƏ QƏBUL QAYDASI:

Böyüklər:

1 ölçü qaşığı gündə 3 dəfə ( 10 ml ) yeməkdən əvvəl.

Uşaqlar:

İnfantil uşaqlar: ½ ölçü qaşığı ( 2.5 ml ) gündə 2 dəfə yeməkdən əvvəl.

3-7 yaş: 1 ölçü qaşığı ( 5 ml ) gündə 2 dəfə yeməkdən əvvəl.

7-12 yaş: 1 ölçü qaşığı ( 5 ml ) gündə 3 dəfə yeməkdən əvvəl.

DOZANIN YÜKSƏK OLMASI İLƏ BAĞLI EHTİYAT TƏDBİRLƏRİ:

Terapevtik dozalarda intoksikasiya riksi olmur. Kütləvi zəhərlənmə hallarında xəstələr ciddi nəzarət altında

saxlanılmalı və simptomatik parametlərə riayət olunmamalıdır.

HANSI ARZUOLUNMAZ TƏSİRLƏR ÜZƏ ÇIXA BİLƏR:

Böyüklərdə yuxululuq meydana çıxa bilər. Bu səbəbdən sürücülərə və işində böyük diqqət tələb olunan digər

şəxslərə təyini zamanı ehtiyatlı olmaq məsləhətdir. Əgər siz təlimatda olmayan hər hansı əlavə təsir müşahidə

etsəniz mütləq həkimə və ya əczaçıya müraciət edin.


 
Siproheptadin orotat..........................1.5 mq;

Karnitin xlorhidrat..............................150 mq;

Lizin xlorhidrat..................................150 mq;

Vitamin B1..........................................10 mq;

Vitamin B6..........................................10 mq;

Viatmin B12....................................100 mkq;

Tamamlayıcı: natrium saxarin, metil paraben natrium, propil paraben nastirum, Propil hallat, polisorbat 80,

Qliserin, Qarağat tamı, Etil spirti, Maye sorbitol ( 70% ), Natrium-hidroksid, ionlaşdırılmamış su.