NEURO EFFECT

25.50 AZN
Təsvir İstifadə qaydası Tərkibi
NEURO EFFECT
FARMAKOLOJİ XÜSUSİYYƏTLƏRİ:

Sitikolin – beynin əsasən fosfolipidi olan fosfotidilxolinin sintezində iştirak etməklə, neyronların zədələnmiş

membranını bərpa edir. Membran stabilləşdirici təsirə məlik olmaqla, sitikolin ödəm əleyhinə təsir göstərir,

bununla da beyin ödemini azaldır. Sitikolin-fosfalipazanı ingibə etməklə, sərbəst radikalların əmələ gəlməsini

blokada edir.  Stikolin tərkib hissəi olan xolin asetilxolinin tərkibinə daxildir, hansı ki bu maddə yaddaş, diqqət,

qavrama kimi koqnitiv funksiyaların formalaşmasında vacib rol oynayır. Sitikolin – degenerativ və damar

mənşəli koqnitiv, hissi və hərəki pozğunluqların müalicəsində effektiv vasitədir.

GÖSTƏRİŞLƏR:

-  İşemik insultun kəskin dövrü;

-  İşemik və hemorragik insultun bərpa dövrü;

-  Kəllə-beyin qan dövranı pozğunluqları və onların fəsadlaşmaları;

-  Koqnitiv funksiyanın pozulmaları ( yaddaş, qavrama, nitq );

-  Perinatal, post intranatal ensefalopatiya.

QƏBUL QAYDASI VƏ DOZALANMA:

1 flakon gündə 1 dəfə.
 
Sitikolin natrium 500 mq.