BİO-RİTMO

20.60 AZN
Təsvir İstifadə qaydası Tərkibi
BİO-RİTMO
GÖSTƏRİŞLƏRİ:

BİO-RİTMO aşağıdakı vəziyyətlərdə istifadə olunur:

-  Birincili və ya ikincili asteniya;

-  Fiziki və/və ya əqli gərginlik;

-  Vaxtından əvvəl qocalma;

-  Yuxu, diqqət və yaddaşın pozulması;

-  Alkoqolizm, siqaretçəkmə, qaraciyər funksiyasının pozulması və infeksiyalar zamanı detoksikator və

antioksidant kimi;

-  Seksual funksiyanın zəifləməsi, oliqoastenospermiya.


ƏKS GÖSTƏRİŞLƏR:

BİO-RİTMO-nun hər hansı bir komponentə qarşı yüksək həssaslıq, qlomerulonefritlər, xronik böyrək asidozu,

diabetik ketosidoz.


ƏLAVƏ TƏSİRLƏR:

Müşahidə edilməyib.


DOZA VƏ İSTİFADƏ QAYDASI:

Daxilə gündə 1-3 ampul yemək vaxtı qəbul edilir. Ehtiyac olarsa ampulun tərkibini bir qədər su və ya şirə ilə

həll etmək olar.


XƏBƏRDARLIQ:

BİO-RİTMO-nun tərkibinə köməkçi maddələr kimi saxaroza və tartrazin daxildir.

DOZA ARTIQ OLDUQDA:

BİO-RİTMO-nun tərkibindəki komponentlər ( amin turşuları və vitaminlər ) qidanın tərkib hissəsi olduğundan

hətta küllü miqdarda ampulların qəbulu zamanı dozanın artıq olma təhlükəsi ehtimalı çox azdır.

Bioloji aktiv maddənin 10 ml-də:

Arginin-aspartat 4 qr, B6 vitamini 0,1 qr, panqam ( d-qlükonodimetilaminasetil ) turşusunun kalsium duzu

( B15 vitamini ) 0,1 qr.

Köməkçi maddələr: qranulə edilmiş şəkər natrium-saxarin, kalium-sorbat, sukroza, tartrazin, portağal piqmenti,

təmizlənmiş su.