KO – PRENESSA

6.92 AZN
Təsvir İstifadə qaydası Tərkibi
KO – PRENESSA

İSTİFADƏSİNƏ GÖSTƏRİŞLƏR:

Essensial arterial hipertenziya; kombiəolunmuş müalicə göstəriş olan xəstələrə.

ƏKS GÖSTƏRİŞLƏR:

-  Perindoprilə, digər AÇF inhibitorlarına, sulfonamidlərə və preparatın digər komponentlərinə qarşı yüksək

həssaslıq;

-  Anamnezdə angionevrotik ödem ( irsi, idiopatik və ya AÇF inhibitorlarının qəbulu nəticəsin-də angionevrotik

ödem );

-  Nəzərəçarpan böyrək çatışmazlığı ( kreatinin klirensi < 30 ml/dəq );

-  Nəzərəçarpan qaraciyər çatışmazlığı ( o cümlədən ensefalopatiya ilə );

-  QT intervalını uzadan preparatların eyni zamanda qəbulu;

-  Hamiləlik və laktasiya dövrü;

-  Uşaqlar və 18 yaşaq qədər yeniyetmələr ( preparatın qəbulu; effektivliyi və təhlükəsizliyi üzrə məlumat

olmadığı üçün ).

İSTİFADƏ QAYDASI VƏ DOZASI:

Gündə 1 dəfə 1 tablet kifayət qədər maye ilə daxilə qəbul edilir; preparatın səhər yeməyindən əvvəl qəbuluna

üstünlük verilir.

Böyrək çatışmazlığı olan xəstələrə ( kreatinin klinersi 30 ml/dəq və artıq ) dozanın korreksiyası tələb olunmur.

Co-Prenessa preparatının effektivliyi kifayət dərəcədədə olmadıqda preparatın dozası sutkada 2 tabletə qədər

artırmaq mümkündür.

Co-Prenessa preparatı ilə müalicə uzunmüddətlidir və həkim tərəfindən korreksiya olunur.

ƏLAVƏ TƏSİRLƏR:

Tez-tez:

-  Ağızda quruluq, dad hissinin dəyişməsi, anoreksiya, ürəkbulanma, qarında ağrılar, dispepsiya, qəbizlik və ya

diareya;

-  Quru pskürək, faringit, rinit, sinusit.

Nadir hallarda:

-  Arterial təzyiqin ( AT ) nəzərəçarpan enməsi ( o cümlədən ortostatik hipotenziya ), EKQ-də deyişikliklər

( hipokalimeya nəticəsində ), aritmiya, ürək çırpıntısı;

-  Baş ağrısı, başgicəllənmə, əsəbilik, asteniya, əhval-ruhiyyənin dəyişməsi, yuxunun pozulması;

-  Dəri qaşınması, ləkəli-papulyoz səpgilər, övrə, hemorragik vaskulit, sistem qırmıızı qurdeşəneyinin

şiddətlənməsi;

-  Qıcolmalar, paresteziyalar;

-  Hiperkreatinemiya, proteinuriya, hiperkalsiemiya, hiperurekemiya, hipoxloremiya, hiponatriemiya,

hiperqlikemiya.

Çox nadir hallarda:

-  Qaraciyər ensefalopatiyası ( qaraciyər çatışmazlığı olan xəstələrdə əmələ gələ bilər );

-  Angionevrotik ödem ( Kvinke ödemi );

-  Trombositopeniya, neytropeniya, leykopeniya, aqranulositoz, aplastik anemiya.

DOZA HƏDDİNİN AŞILMASI:

Simptomları: arterial təzyiqin ( AT ) nəzrəçarpan enməsi, ürəkbulanma, qusma, qıcolmalar, başgicəllənmə,

yuxusuzluq, poliuriya və ya oliquriya, anuriya, bradikardiya, su-elektrolit balansının pozulması.

Mülaicəsi: mədənin yuyulması və/və ya aktivləşdirilmiş kömürün təyini. Arterial təzyiqin ( AT ) nəzrəçarpan

enməsi zamanı xəstə üfqi vəziyyətində uzanıb, ayaqlarını yuxarıya doğri qaldırılmalıdır. Tibb müəssisəsində

aparılan sonrakı tədbirlər su-elktrolit balansının bərpasına yönəldilir, simptomatik müalicə təyin edilir. Spesifik

andidotu yoxdur.
 

Təsiredici maddələr: hər tabletin tərkibində 2 mq perindopril erbumin və 0,625 mq indapamid və ya 4 mq

perindopril erbumin və 1,25 mq indapamid vardır.

Köməkçi maddələr: kalsium xlorid heksahidrat, laktoza monohidrat, krospovidon, mikrokristallik sellüloza,

natirum-hidrokarbonat, hidratlaşdırılmış kolloidal silisium 4-oksid, maqnezium-stearat.