QURDİN

16.80 AZN
Təsvir İstifadə qaydası Tərkibi
QURDİN
İSTİFADƏSİNƏ GÖSTƏRİŞLƏR:

Müxtəlif növ qurd invaziyaları:

-  Trematodozlar ( yastı qurdlar ): opistorxoz, klonorxoz, fassiolyoz;

-  Nematodozlar ( yumru qurdlar ): askaridoz, filyarioz, trixosefalyoz, enterobioz, strongiloidoz, ankilostomoz,

trixinelyoz;

-  Şiştosomozlar ( lentşəkilli qurdlar ): öküz və donuz soliteri;

-  Amöbioz, lyamblioz;

-  Qarışıq helmintozlar.

ƏKS GÖSTƏRİŞLƏR:

Vasitənin komponentlərinə qarşı individual həssaslıq. Hamiləlik və laktasiya dövrü.

İSTİFADƏ QAYDASI VƏ DOZASI:

-  3 yaşa qədər uşaqlar...............10 ml gündə 2 dəfə;

-  3-6 yaş arası uşaqlar...............15 ml gündə 2 dəfə;

-  6-12 yaş arası uşaqlar.............20 ml gündə 2 dəfə.

Vasitə yeməkdən 30 dəqiqə əvvəl 5 gün ərzində qəbul edilir. Müalicə müddəti 14 gündən sonra

təkrarlanmalıdır.

İstifadə etməzdən əvvəl flakonu çalxalamaq lazımdır.

ƏLAVƏ TƏSİRLƏRİ:

Dispeptik əlamətlər, nadir hallarda allergiya mümkündür.
Hər 10 ml-də:

Balqabaq toxumu ekstraktı ( Cucurbita pepo seed )......................450 mq;

Sarımsaq ekstraktı ( Allium sativum ).............................................100 mq;

Dazıotu ekstraktı ( Hypericum perforatum )....................................100 mq;

Qara qoz qabığının ekstraktı ( Juglans nigra ).................................20 mq;

Qərənfil çiçəyinin yağı ( Syzygium aromaticum ).............................20 mq;

Dağtərxunu ekstraktı ( Tanacetum vulgare )...................................20 mq;

Şirinkök ekstraktı ( Polypodium virginianum ).................................20 mq;

Kəklikotu ekstraktı ( Tymus vulgaris ).............................................20 mq;

Adi yovşan ekstraktı ( Artemisia vulgaris )......................................20 mq;

Acı yovşan ekstraktı ( Artemisia absinithium )................................20 mq;

Ənginar ekstraktı ( Cynara scolymus )............................................20 mq.